Opnameformulieren

Op je factuur geven we een overzicht van alle gemaakte kosten en welk bedrag door je ziekenfonds of (arbeidsongevallen)verzekeraar wordt betaald. De uiteindelijke kostprijs hangt gedeeltelijk af van de keuzes die je gemaakt hebt in de ‘opnameverklaring’.

De opnameverklaring is een wettelijk voorzien document dat je moet ondertekenen wanneer je opgenomen wordt in het ziekenhuis.
Dit formulier bevat je kamerkeuze, de tarieven kamer- en ereloonsupplementen en de facturatievoorwaarden.
Enkel op een eenpersoonskamer rekenen wij kamer- en ereloonsupplementen aan.

De toelichting bij de opnameverklaring is een wettelijk voorzien document met extra financiële informatie, zoals voorschot en persoonlijk aandeel in de verblijfskosten.

Een niet limitatieve lijst met de kostprijs van goederen en diensten in het ziekenhuis ligt ter inzage aan de opname- en onthaaldienst. Deze kosten worden gefactureerd in de rubriek diverse kosten.

Wij rekenen conventie- of verbintenistarieven aan. Dat zijn de officiële RIZIV-tarieven. Via https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl kan je op de site van het Riziv nagaan of een bepaalde arts geconventioneerd, gedeeltelijk geconventioneerd of niet-geconventioneerd is, maar dit statuut heeft in ons ziekenhuis dus geen gevolgen voor uw factuur.