Praktische aspecten bij een spoedopname

Parking

Je kan jouw wagen parkeren op de parking van de spoedgevallendienst.  We vragen hierbij zeker om de garagepoorten van onze ziekenwagens vrij te laten. 

Wanneer je wordt opgenomen op een afdeling vragen we je om jouw wagen zo spoedig als mogelijk te verzetten naar de hoofdparking.  

Verblijf op spoed

Tijdens jouw verblijf op spoed laten we maximaal 2 volwassenen als begeleiding bij een patiënt toe.  Op deze manier trachten we de rust voor de patiënt en de werking van onze dienst zoveel als mogelijk te optimaliseren. 

We vragen je om niet te eten of te drinken totdat de arts je onderzocht heeft en je hiervoor toestemming geeft. Op deze manier komen bepaalde onderzoeken niet in het gedrang.

Tevredenheidsenquête 

Een opname op spoed wordt steeds als een ingrijpende gebeurtenis ervaren.  Om je zo goed als mogelijk hierin te begeleiden, vragen we je bij aanmelding om op een later tijdstip deel te nemen aan een tevredenheidsenquête. Op deze manier verzamelen wij cruciale informatie om onze dienstverlening zo goed als mogelijk op jouw wensen en verwachtingen af te stemmen. 

Graag vragen we dan ook jouw medewerking aan dit initiatief. 

Interessante telefoonnummers 

Polikliniek Heilig-Hartziekenhuis

Om een afspraak te maken of wijzigen, kan je hier alle nuttige telefoonnummers terugvinden.

Huisarts van wacht

0900-70 212 (max. 0,5€ gesprekskosten/min.)

Huisartsenwachtpost Pallieterland

Transvaalstraat 42 – 2500 Lier
Openingsuren: vrijdagavond 19u t.e.m. maandagochtend 8u
0900-70 212 (max. 0,5€ gesprekskosten/min)
www.mediwacht.be

Huisartsenwachtpost regio Heist

Mechelsesteenweg 70 – 2220 Heist-op-den-Berg
Bel 1733 voor een afspraak.
https://www.wachtpostheist.be

Apotheek van wacht

www.apotheek.be

Antigifcentrum

070 245 245

Zelfmoordlijn

1813 (gratis) of surf naar: www.zelfmoord1813.be

Bij levensbedreigende problemen

Noodnummer 112