Een dagopname in het medisch en oncologisch dagziekenhuis

Info over je dagopname

Je arts of verpleegkundige spreekt met je een datum af waarop je in het dagziekenhuis wordt verwacht voor een onderzoek of behandeling.

Meld je op het afgesproken uur in de centrale hal. Indien je geen extra verzekeringsdocumenten hebt, volstaat één aanmelding ‘ Medisch en oncologisch Dagcentrum’ via één van de kiosken in de inkomhal. Nadat je je identiteitskaart hebt ingelezen in één van deze kiosken, ontvang je een volgnummer en neem je plaats in de wachtzaal inschrijvingen (route 150). Nadat de collega’s van de opname je hebben ingeschreven, mag je naar het oncologisch dagcentrum gaan (route 205).

Wanneer je extra verzekeringsdocumenten bijhebt, neem je een volgend ticket voor ‘verzekering’ via de kiosk. Je krijgt opnieuw een ticket met volgnummer en je mag plaatsnemen in de wachtruimte van de centrale hal. De collega’s van de opnamedienst maken alles administratief in orde voor je doorgaat naar de vijfde verdieping.

Indien je door onvoorziene omstandigheden je afspraak niet kan nakomen, gelieve dan tijdig het ziekenhuis te verwittigen via 03/491 22 85 (balie dagcentrum, 8u-16u werkdag) of modc@heilighartlier.be

Wat breng je mee?

Voor de opnamedienst:

 • identiteitskaart  
 • telefoonnummer van een contactpersoon (familie of buren)
 • jouw telefoonnummer
 • naam van de huisarts en/of verwijzend arts

Voor de behandeling:

 • eventuele bloedgroepkaart
 • eventuele allergiekaart
 • lijst van de geneesmiddelen die je momenteel neemt
 • eventueel contactgegevens van je taxidienst

Wat aandoen en meebrengen?

 • comfortabele, loszittende kledij
 • eventueel lectuur…

Beperk je begeleiding tot maximaal 1 persoon.

Wat breng je beter niet mee?

 • nachtkledij is niet noodzakelijk
 • juwelen of andere waardevolle voorwerpen laat je beter thuis

Naar huis

Na je onderzoek of behandeling kan je naar huis. We zorgen voor een overzicht van je eventuele nieuwe medicatie en planning zo aangewezen.