Een dagopname in het chirurgisch dagziekenhuis

Voorbereiding op je dagopname

Ter voorbereiding van je opname, zal je een vragenlijst moeten invullen. Afhankelijk van het type ingreep, gebeurt dit online of word je uitgenodigd bij de anesthesieverpleegkundige. De anesthesiemedewerkers werkten hiervoor samen met de gespecialiseerde firma, Awell Health, een online platform uit. Een virtuele assistente, “AVA”, zal je hierin wegwijs maken. Heb je hulp nodig bij het online invullen, dan kan je ook de instructiefilm hieronder bekijken.

Jouw arts spreekt met je de datum af waarop je in het dagziekenhuis wordt verwacht voor een onderzoek, ingreep of behandeling.

Je krijgt de dag voor je opname een SMS met het juiste opname uur.

Voor elk onderzoek of ingreep waarbij anesthesie vereist is, dien je nuchter te zijn. Dit houdt in dat er geen voedsel of drank meer in de maag mag zijn wanneer je de ingreep ondergaat. Hiervoor dien je volgende regels strikt te volgen:

 • Niet eten op de dag van de ingreep (ongeacht het uur van opname).
 • Je mag nog heldere dranken (plat water, thee of koffie zonder melk, appelsap zonder pulp) drinken tot 2u voor je operatie of onderzoek. Praktisch gezien komt dit neer op het drinken van heldere dranken tot aan je vertrek naar het ziekenhuis.
 • Melk en frisdrank behoren niet tot de categorie van heldere dranken.
 • Suiker of zoetstof mag wel toegevoegd worden aan je thee of koffie

Indien je niet nuchter bent op de dag van je ingreep, kan deze niet doorgaan. Het volledige nuchterbeleid vind je hier.

Wat breng je mee?

Voor de opnamedienst:

 • Identiteitskaart  
 • Hospitalisatieverzekering
 • Telefoonnummer van een contactpersoon (familie of buren)
 • Jouw telefoonnummer
 • Naam van de huisarts 

Voor de behandeling:

 • Verwijsbrief van de arts
 • Bloedgroepkaart
 • Uitslagen van recente onderzoeken en/of radiografieën
 • Gezondheidsboekje kind en gezin (bij kinderen)
 • Een lijstje van de geneesmiddelen die je momenteel neemt en de geneesmiddelen zelf 

Voor je persoonlijke verzorging:

 • Comfortabele, loszittende kledij (eventueel een extra set kleren)
 • Handdoek en zeep
 • Lectuur

Wat breng je beter niet mee?

 • Geen waardevolle spullen.
 • Nachtkledij is niet nodig.
 • Juwelen, ringen of andere waardevolle voorwerpen laat je beter thuis.
 • Verwijder indien mogelijk je piercings.
 • Breng geen nagellak (ook geen gel- of kunstnagels) of make-up aan. Tijdens de verdoving zijn je natuurlijke gelaatskleur en de kleur van je nagelbed belangrijke gegevens voor de anesthesist.

Dag van de dagopname

Meld je op het afgesproken uur aan bij de opnamedienst in de centrale hal. Hiervoor schrijf je jezelf in via één van de kiosken in de inkomhal. Je krijgt een ticket met volgnummer zodat je even kan plaatsnemen in de wachtruimte ernaast. De collega’s van de opnamedienst maken alles administratief in orde voor je opname.

Daarna begeef je je naar de juiste afdeling en meld je aan bij de onthaalmedewerker. Het chirurgisch dagziekenhuis is bereikbaar via route 170.

Naar huis

Na de ingreep of onderzoek verblijf je even op de recovery. Je wordt snel terug naar het chirurgisch dagziekenhuis gebracht.  De verpleegkundigen voeren nog enkele controles uit en wanneer je aan alle ontslagvoorwaarden voldoet, mag je het ziekenhuis verlaten.
Na ongeveer één uur krijg je iets te drinken en een snack. Als dit goed verloopt mag je naar huis.

Opgelet! Na bepaalde onderzoeken, ingrepen of behandelingen mag of kan je zelf geen wagen besturen. De behandelende arts zal je dit op voorhand vertellen. Indien je na de ingreep of onderzoek op controle moet komen, krijg je een afspraak mee. Bij ontslag krijg je een verslag mee voor de huisarts. Je krijgt ook de nodige postoperatieve instructies mee. De eerste 24u is het noodzakelijk dat er iemand in hetzelfde huis verblijft als jij en toezicht kan houden.

Indien je door onvoorziene omstandigheden je afspraak niet kan nakomen, gelieve dan tijdig het ziekenhuis te verwittigen!