Een dagopname in het geriatrisch dagziekenhuis

Voorbereiding op je dagopname

Kom je naar de dagopname van het geriatrisch ziekenhuis, zorg er dan voor dat je een actuele medicatielijst meebrengt. Voorzie zeker ook een begeleider die doorheen je verblijf op deze afdeling aanwezig kan zijn.

Denk eraan om gemakkelijke kledij aan te doen die eenvoudig aan en uit te doen is.

Indien je door onvoorziene omstandigheden je afspraak niet kan nakomen, gelieve dan tijdig het geriatrisch dagziekenhuis te verwittigen op het nummer 03/491 33 31 of 03/49136 91.

Dag van de dagopname

Wanneer je toekomt in het ziekenhuis, laat je jezelf inschrijven aan de balie van de opname. Deze bevindt zich in de inkomhal van het ziekenhuis aan je rechterzijde. Hiervoor schrijf je jezelf in via één van de kiosken in de inkomhal. Je krijgt een ticket met volgnummer zodat je even kan plaatsnemen in de wachtruimte ernaast. De collega’s van de opnamedienst maken alles administratief in orde voor je opname. Daarna begeef je je naar de afdeling, volg route 135.

Naar huis

Na je verblijf op de afdeling kan je samen met je begeleider naar huis. Bij je ontslag krijg je een verslag mee voor je huisarts en instructies voor thuis.