Documenten

Administratie

Formulier toestemming voor inzage van de medische gegevens voor de huisarts

Diagnose en behandeling

Document anti-stollingsschema/ Fraxiparine -schema (zorgpad totale heupprothese)
Peri-operatief antistollingsschema bij majeure ingrepen
Formulier medicatiekaart (‘geneesmiddelen die patiënt nu neemt’)
Formulier vertrouwelijk anamneseformulier (‘medisch-verpleegkundige vragenlijst’)
Informatiekaart en screeningsformulier MR-scan
Aanvraagformulier voor een onderzoek medische beeldvorming
Aanvraagformulier voor een BMC-onderzoek
Richtlijnen voor diagnose, behandeling en follow-up van het Maligne Melanoom

Oncologisch Support Team (OST)

Instructiefiche afsluiten chemopomp en wat is de Folfusor®?