Je patiëntendossier raadplegen

Een ziekenhuis is verplicht om voor elke patiënt een dossier aan te leggen. Dat is noodzakelijk voor een goede zorg continuïteit.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en is niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in je patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van je verblijf aan je zorg te pas komen en dus een ‘therapeutische (of zorg)relatie’ met je hebben. Die zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Ook als patiënt heb je toegang tot je patiëntendossier. Dit kan via volgende beveiligde websites www.mijngezondheid.belgie.be of via www.cozo.be. Je patiëntendossier kan je ook aanvragen via de ombudsdienst