Bezoekuren

De bezoekuren kunnen variëren naargelang de afdeling. We vragen alle bezoekers om deze bezoekuren te respecteren, dit om de rust van al onze patiënten te garanderen.

Denk eraan: laat het bezoek niet te lang duren in het belang van de patiënt. Laat kinderen niet nodeloos in de gangen lopen. Hou rekening met de ziektetoestand van een eventuele kamergenoot.

Algemene bezoekuren

Algemene bezoekuren zijn van 14u tot 20u.
Hierop zijn enkele uitzonderingen…

Uitzonderingen bezoekuren

Intensieve Therapie Eenheid (ITE) – Hartbewakingseenheid (CCU)

Bezoekuren van 13u30 tot 14u30 of van 19u-19u30.
Per patiënt worden slechts 4 bezoekers toegelaten.

PAAZ (Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis)

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 18u – 20u
Woensdag, weekend en feestdagen: 14u – 20u.

Materniteit

  • De partner en broer(s) en/of zus(sen) zijn altijd welkom.
  • Maximum 2 bijkomende bezoekers per uur op de kamer.
  • Hou het bezoek niet te lang (maximaal een uur).
  • Bezoekuur van 16u00 – 19u00.

Neonatologie

Op de dienst neonatologie (couveuse) is de partner toegelaten en broertjes of zusjes als ze niet ziek zijn en geen mazelen/windpokken hebben.
Voor ouders geldt er geen bezoekbeperking. Overleg hieromtrent met de verpleegkundigen is echter noodzakelijk.
In de winterperiode zijn kinderen onder de 12 jaar niet toegestaan.

Kinderafdeling

Bezoekuren van 14u tot 20u. Ouders zijn steeds welkom. Overleg hieromtrent met de verpleegkundige kan echter wel nuttig zijn.

Spoedgevallen

Er wordt slechts 1 begeleider per patiënt toegelaten in de behandelingskamer

Stroke Unit (beroertezorg)

Bezoekuren van 13u30 tot 14u30 of van 19u tot 19u30.
Per patiënt worden slechts 4 bezoekers toegelaten.

Chirurgisch dagziekenhuis

Er is 1 begeleider toegestaan om iemand te brengen en halen op het Chirurgisch dagziekenhuis. Het is niet toegelaten om op de kamer te wachten als begeleider, tijdens de ingreep/het onderzoek. Uitzonderingen voor patiënten jonger dan 18 jaar, hulpbehoevenden, blinden, doven, MPI patiënten, patiënten met dementie, indien een tolk nodig of op doktersvoorschrift.