Mutualiteit

Een groot gedeelte van de factuur regelen wij rechtstreeks met jouw mutualiteit (derdebetalersregeling). Daarom is het ook van groot belang dat je in regel bent met de mutualiteit. Indien dit niet zo is, breng dit dan zo snel mogelijk in orde. Anders moet je alle kosten volledig zelf betalen.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, dan houden wij daar automatisch rekening mee op de factuur.

In sommige gevallen, zoals een esthetische ingreep, is het mogelijk dat de mutualiteit niet tussenbeide komt. In dat geval moet je ook alle kosten zelf betalen.

Ook kamer- en ereloonsupplementen voor eenpersoonskamer worden niet vergoed door de mutualiteit.