OPAT

Sommige infecties vereisen een langdurige intraveneuze antibioticatherapie die op basis van een aantal criteria kan worden verdergezet in de thuissetting. Dergelijke programma’s worden in de literatuur beschreven als OPAT, wat staat voor outpatient parenteral antimicrobial therapy. Een aantal belangrijke voordelen van OPAT zijn onder meer te vinden op het vlak van kwaliteit van zorg, kostenbesparingen, optimalisatie van het gebruik van ziekenhuisbedden en last but not least patiëntencomfort.

De kritische stappen in  het OPAT-programma van het HeiligHartziekenhuis Lier werden samengevat in een flowchart met een checklist voor alle betrokken zorgverleners. Het doel van deze standaardisatie is de kwaliteit en veiligheid van de intraveneuze anti-microbiële behandeling thuis te verbeteren.