Ombudsdienst

Iedereen in het HeiligHartziekenhuis streeft elke dag naar een kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Toch kan het zijn dat je niet helemaal tevreden bent. In eerste instantie spreek je best met de betrokken zorgverlener of zijn verantwoordelijke. Leidt dit gesprek niet tot de gewenste oplossing, dan kan je beroep doen op de ombudsvrouw.
Zij luistert naar je en zoekt samen met jou naar een oplossing.

In het HeiligHartziekenhuis staan de artsen, gelet op hun zelfstandig statuut, in voor de naleving van de wet betreffende de rechten van de patiënt en zijn zij voor de tekortkomingen, die zij begaan, aansprakelijk. De informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars en aansprakelijkheid kan je hier terugvinden. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de ombudsdienst. Je kan de ombudsvrouw vinden in blok D op het gelijkvloers, volg route 151.

Respectvol omgaan met elkaar, daar wordt iedereen beter van: neem een kijkje op onze folder rechten en plichten.

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie

Wist je dat?

Patiënten die geregistreerd zijn op www.mijngezondheid.belgie.be kunnen aldaar hun recente verslaggeving en online patiëntendossier terugvinden. Het registreren op www.mijngezondheid.belgie.be kan de patiënt zelf a.d.h.v. zijn elektronische identiteitskaart. Ook een onthaalmedewerker van het ziekenhuis kan je hiervoor registreren.

Je bedenkingen, klachten en tips zijn een belangrijke bron voor het HeiligHartziekenhuis om de patiëntenzorg te verbeteren.

Ombudsdienst

Annik De Langh

Email: ombudsdienst@heilighartlier.be Tel: 03 491 20 60