Ombudsdienst

Iedereen in het HeiligHartziekenhuis streeft elke dag naar een kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Toch kan het zijn dat je niet helemaal tevreden bent. In eerste instantie spreek je best met de betrokken zorgverlener of zijn verantwoordelijke. Leidt dit gesprek niet tot de gewenste oplossing, dan kan je beroep doen op de ombudsvrouw.
Zij luistert naar je en zoekt samen met jou naar een oplossing.

In het HeiligHartziekenhuis staan de artsen, gelet op hun zelfstandig statuut, in voor de naleving van de wet betreffende de rechten van de patiënt en zijn zij voor de tekortkomingen, die zij begaan, aansprakelijk. De informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars en aansprakelijkheid kan je hier terugvinden. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de ombudsdienst. Je kan de ombudsvrouw vinden in blok D op het gelijkvloers, volg route 151.

Respectvol omgaan met elkaar, daar wordt iedereen beter van: neem een kijkje op onze folder rechten en plichten.

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie

Je patiëntendossier raadplegen

Een ziekenhuis is verplicht om voor elke patiënt een dossier aan te leggen. Dat is noodzakelijk voor een goede zorg continuïteit.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en is niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in je patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van je verblijf aan je zorg te pas komen en dus een ‘therapeutische (of zorg)relatie’ met je hebben. Die zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Ook als patiënt heb je toegang tot je patiëntendossier. Dit kan via volgende beveiligde websites:

www.mijngezondheid.belgie.be of www.cozo.be

Je bedenkingen, klachten en tips zijn een belangrijke bron voor het HeiligHartziekenhuis om de patiëntenzorg te verbeteren.

Ombudsdienst

Annik De Langh

Email: ombudsdienst@heilighartlier.be Tel: 03 491 20 60