Spoedopname

Een spoedopname is een ongeplande en dringende gebeurtenis. Een gespecialiseerd, medisch en verpleegkundig team staat dag en nacht klaar om jou en jouw familie op te vangen. De onthaalmedewerkers staan in voor het onthaal en administratie.

De dienst spoedgevallen is bereikbaar via de Mechelsestraat 24, via een afzonderlijke toegangsweg. De toegangsweg ligt links van de bezoekersparking.

Er is een kleine parking voorzien aan de dienst spoedgevallen. Je kan er de wagen even parkeren terwijl je de persoon begeleidt naar het onthaal van de dienst. Let op: deze parking is enkel bestemd voor patiënten spoedgevallen. Indien er overgegaan wordt tot ziekenhuisopname, zal gevraagd worden de wagen te parkeren op de bezoekersparking vooraan het ziekenhuis.

De spoedgevallendienst is dag en nacht telefonisch bereikbaar op het nummer 03 491 29 00

Waar staat onze dienst voor?

De spoedgevallendienst staat in voor de dringende, niet-geplande opvang van patiënten met een acute zorgvraag.  Om deze opvang patiëntveilig en met een hoogstaande graad van kwaliteit te kunnen uitvoeren, beschikken we over een multidisciplinair zorgteam bestaande uit spoedartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen & administratief personeel.   

Samenwerking met overige diensten 

Binnen onze opvang werken we als spoedgevallendienst zeer nauw samen met de overige diensten van het ziekenhuis.  Hierbij bestaat er een continue flow tussen onze dienst en de medisch technische diensten zoals medische beeldvorming, labo, polikliniek, … Door de samenwerking trachten we een degelijke opvang, goede doorstroom en optimale nazorg voor iedere patiënt te garanderen. 

Binnen deze website kan je reeds veel informatie terugvinden over de werking van en jouw verblijf op onze dienst.  Gelieve deze informatie aandachtig na te lezen.