Voorschot en factuur

Kom je voor een esthetische ingreep of ben je niet verzekerd? In deze gevallen vragen we je om een voorschot te betalen.

Wat kan je verwachten wanneer de factuur in de bus valt?

Ongeveer een 6 à 8-tal weken na je behandeling in het ziekenhuis bezorgen wij je (of jouw verzekering) de factuur.
De factuur bevat een aantal wettelijk bepaalde rubrieken:

  • Verblijfskosten: kosten die rechtstreeks verband houden met het ziekenhuisverblijf, zoals o.a. gebruik van kamer en bed. Je betaalt hiervoor slechts een klein persoonlijk aandeel.
  • Forfaitair aangerekende kosten: forfaitaire bedragen, ook als je geen gebruik hebt gemaakt van deze diensten.
  • Apotheekkosten: de geneesmiddelen, implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, enz.
  • Honoraria zorgverleners: honoraria voor geleverde prestaties.
  • Andere leveringen: o.a. bloed, gipsmateriaal, enz.
  • Diverse kosten: niet-medische producten en diensten waarvan je gebruik kan maken.

Je kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van je
ziekenhuisopname. Wil je graag op voorhand weten wat dit voor jou betekent? Dan kan je een aanvraag tot kostenraming indienen bij onze facturatiedienst via facturatie@heilighartlier.be. Bellen kan ook naar 03/491 27 11.
Om een goede inschatting te kunnen maken van de kostprijs van jouw ziekenhuisopname, hebben wij informatie nodig over de ingreep of het onderzoek waarvoor je komt. Deze informatie bestaat uit een nomenclatuurnummer dat je behandelende arts je kan bezorgen. Opgelet: deze kostenraming is slechts een indicatie, deze is niet bindend, noch voor het ziekenhuis, noch voor de behandelend arts.

Kamerkeuze
Het type kamer dat je kiest voor je verblijf in het ziekenhuis is bepalend voor de kostprijs van de ziekenhuisopname. Op een tweepersoonskamer betaal je enkel het remgeld. Op een eenpersoonskamer betaal je per dag een kamersupplement en rekenen de artsen ereloonsupplementen op hun honoraria.

Goed om weten

  • Bij een opname langer dan 2 maanden bieden wij u een tussenfactuur aan.
  • We vragen je de factuur te betalen 30 dagen volgend op de datum van verzending van de factuur.
  • Klachten moeten gebeuren binnen de 14 dagen volgend op de datum van de verzending van de factuur, door middel van een aangetekend schrijven.