Bevallen

Onze visie

De moeder-kind unit is een dynamische groep van gynaecologen, vroedvrouwen, kinderartsen en een aantal aanverwante disciplines. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid zorgen we voor het medisch en psychisch welzijn van de patiënt: moeder-kind en partner. De zorg voor de patiënt staat hierbij centraal.

Onze missie

Zoals het ‘heel natuurlijk’ is dat de baby groeit in het lichaam van de moeder, zo is geboren worden ook ‘heel natuurlijk’. Het team van de vroedvrouwen en gynaecologen streeft ernaar om de overgang van het leven in de baarmoeder naar het leven erbuiten zo veilig mogelijk te laten gebeuren.

Voor ons, de vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen, is de bevalling een intieme gebeurtenis. Een huiselijke en rustige omkadering, een veilige omgeving, tijd en ruimte voor vragen en aandacht voor de integriteit van de patiënte zijn essentiële voorwaarden om de geboorte zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het begeleiden van de zwangere, de bevalling en de opvang van de pasgeborene is een proces waarbij we beroep doen om de meest recente wetenschappelijke standaarden. Samenwerken in een multidisciplinair team maakt hiervan deel uit en leidt tot een betere zorg.

We heten jullie van harte welkom in onze vernieuwde afdeling. Nieuwe verloskamers met aandacht voor intimiteit, rust en huiselijkheid zorgen voor een veilige omgeving.