Raadpleging bij de gynaecoloog

De bedoeling van de prenatale controles is het opvolgen van de algemene toestand van de zwangere vrouw en de ontwikkeling van het kind in de baarmoeder.

Eerste trimester

De zwangerschap duurt 40 weken en wordt onderverdeeld in drie trimesters. Tijdens het eerste trimester (week 1 tot en met week 13) wordt informatie verzameld over jezelf, je familie en partner. De zwangerschapsduur wordt bepaald, de vermoedelijke bevallingsdatum wordt genoteerd.

Ook een algemeen klinisch onderzoek, bestaande uit bloeddrukcontrole, urinestaal controle, meten van gewicht en lengte maken deel uit van de prenatale raadpleging.

Tweede trimester

Tijdens het tweede trimester (week 14 tot en met week 27) wordt de ontwikkeling van de baby in de baarmoeder en de algemene toestand van de zwangere mama gevolgd. Een uitgebreide echografie en de suikertest om zwangerschapsdiabetes op te sporen gebeuren tijdens deze periode.

Derde trimester

Het derde trimester betekent een forse groei van de baby in de baarmoeder. Tijdens de prenatale controles wordt de groei gevolgd en worden eventuele zwangerschapsverwikkelingen opgespoord. 

De gynaecoloog werkt samen met het team van de vroedvrouwen, de huisarts, de psycholoog, de endocrinoloog, Kind & Gezin, de sociale dienst om de zwangerschap zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Indien er complicaties optreden bij mama of de baby tijdens de zwangerschap, staan we als multidisciplinair team klaar om jou en jouw partner snel de nodige medische en psychosociale zorgen aan te bieden. Hiervoor werken we nauw samen met de dienst ‘Moeder en Kind’ van het UZA.

Bij dreigende vroeggeboorte voor 32 weken zwangerschap, word je doorverwezen naar het UZA. Wij zorgen voor een medisch transport. Vanaf 32 weken zwangerschap, kan de baby opgevangen worden op onze dienst neonatologie (zie verder).