Wegwijs in het Heilig Hart

Kom je naar ons ziekenhuis? Hieronder vind je de plattegrond van ons ziekenhuis. Om makkelijk de weg te vinden doorheen het ziekenhuis, werken we sinds mei 2021 met routenummers. Wanneer je jezelf aanmeldt aan onze inschrijvingskiosken of een onthaalmedewerker, krijg je het juiste routenummer voor jouw bestemming. Volg nadien de aanduidingen, een bestemmingsbord vertelt je wanneer je toegekomen bent.

Klik hier om een overzicht te krijgen van de vaakst bezochte routenummers.

Blok A

4. Geriatrie 4 (via lift D)
3. Palliatieve zorgen (via lift D), Dagtherapie Psychelier , Geriatrisch dagziekenhuis (route 135)
2. Sp. Chronische aandoeningen (via lift D)
1. Sp. Locomotorische aandoeningen (via lift D)
0. Revalier (kinesitherapie, revalidatie), Pijnkliniek Algolier, Kinesitherapie, Revalidatie (routes 105 & 96)
-1. Medisch archief

Blok B

6. Geriatrie 6 (via lift B)
5. Geriatrie 5 (via lift B)
4. Inwendige geneeskunde 4: Gastro-enterologie & Reumatologie, Neurologie, Oncologie (via lift B)
3. Inwendige geneeskunde 3: Pneumologie & Nefrologie, Cardiologie, Endocrinologie (via lift B)
2. Centraal patiëntenvervoer (route 47) & Anatomo – Pathologie (route 44)
1. PAAZ (route 35)
0. Cafetaria, Dialyse (route 91)
-1. Keuken (route 25)

Blok C1

3. Apotheek (route 189)
2. Intensieve zorgen (ITE – route 175)), Endoscopie (aanmelden via route 170)
1. Hemodialyse (route 34) & Nucleaire geneeskunde (route 169)
0. Onthaal & Administratie
-1. CSA

Blok C2

2. Operatiekwartier (route 178)
1. Radiologie (medische beeldvorming – route 33) & Labo (route 168)
0. Polikliniek (wachtzalen 1 t.e.m. 8)

Blok D

6. Heelkunde 6 (via lift F)
5. Medisch & Oncologisch dagcentrum (via lift F)
4. Heelkunde 4 (via lift F)
3. Shortstay 3 (via lift F)
2. Chirurgisch dagziekenhuis (route 170)
1. Spoedgevallen
0. Administratie, sociale dienst, ombudsdienst, stille ruimte
-1. Centraal magazijn (route 153)

Blok E

3. Archief
2. Vergaderzalen (route 256)/ Raadpleging kindergeneeskunde (route 259)
1. Administratie, ITC
0. Administratie, directie, HR dienst (route 244)

Blok G

3. Pediatrie & slaaplabo (via lift H)
2. Neonatale zorg (route 281)
1. Materniteit & Fertiliteitsraadpleging (route 253)
0. Administratie / Bedrijfsarts / Wachtzaal preoperatieve raadpleging (route 265) / Bouw

Blok H

1. Personeelsrefter
0. Vestiaire
-1. Magazijn

Blok I

4. Administratie
3. Pediatrie (via lift H)
2. Verloskwartier (route 280)
1. Materniteit (via lift H)
0. Kinderkribbe “De Pallieterkes” (route 269)
-1. Archief

Blok W

0. TD – Bouw (route 154)
-1. TD – Administratie / Mechanica / Elektriciteit