Arbeidsongeval

Is jouw ziekenhuisbezoek het gevolg van een arbeidsongeval? Dan moet je zelf aangifte doen van het arbeidsongeval bij de verzekering. Wij regelen de factuur rechtstreeks met de verzekering als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • Wij hebben de noodzakelijke gegevens zoals o.a. het dossiernr., polisnr., … ontvangen.
  • De verzekering bezorgde ons een schriftelijke bevestiging van aanvaarding.