Hoe verloopt een spoedopname?

Inschrijving 

Bij aanmelding op onze dienst, schrijft de onthaalmedewerker je in door gebruik te maken van je ID-kaart. Tegelijk overloopt de onthaalmedewerker kort belangrijke persoonsgegevens met jou. Op dit moment wordt er reeds een eerste ruwe inschatting uitgevoerd van de ernst van jouw klachten.

Na je inschrijving vraagt de onthaalmedewerker om plaats te nemen in de wachtzaal.

Opgelet! Hou er rekening mee dat als je jezelf aanmeldt op de dienst spoedgevallen zonder verwijsbrief van de huisarts of zonder tussenkomst van de dienst 100, je meer remgeld moet betalen. Bij niet urgente situaties, word je verondersteld eerst de huisarts van wacht te contacteren.

Een overzicht van de wachtdiensten in onze regio vind je op http://huisartsenpallieterland.be

Triage en wachttijden 

Na inschrijving voert de triageverpleegkundige een grondige screening uit van jouw klachten. Hierbij maakt hij/zij gebruik van de ‘Emergency Severity Index’. Dit is een 5-puntenschaal die de ernst van jouw klachten weergeeft. We werken hier aan de hand van 5 kleurcategorieën. Hierbij vallen de rode en oranje categorie binnen de kritieke zone, geel/ groen & blauw worden aanzien als niet-kritieke klachten.

Tijdens het wachten zal je merken dat sommige patiënten sneller worden verder geholpen dan anderen. Bij deze patiënten ligt de urgentiegraad hoger waardoor zij dringendere zorgen vereisen.   Wij streven bij niet-kritieke patiënten naar een maximale wachttijd tot de spoedarts van 2 uur.  Echter bij drukte kan deze wachttijd oplopen. 

Oplopende wachttijden op onze dienst zijn mogelijk: 

 • Bij verschillende inschrijvingen op korte tijd 
 • Afhankelijk van de aanmeldingsklachten van de verschillende patiënten 
 • Wachten op de resultaten van jouw onderzoeken 
 • Bij uitruk van onze ziekenwagen of MUG waardoor het aantal medewerkers op spoed halveert 
 • Kinderen krijgen steeds voorrang bij dezelfde urgentiegraad

Onderzoeken en behandeling 

Tijdens je verblijf op spoed beslist de spoedarts welke onderzoeken opgestart moeten worden. Afhankelijk van de soort en het aantal onderzoeken kan dit betekenen dat u enkele uren op onze dienst verblijft.

Nazorg 

Afhankelijk van de aard van je behandeling zijn er 3 types ontslag van onze spoeddienst mogelijk: 

 • Opname op een hospitalisatie-afdeling in het ziekenhuis 
 • Ambulant zorg met eventuele nazorg
  • Opvolging door huisarts
  • Opvolging door specifieke arts op de polikliniek 
  • Opvolging door een thuisverpleegkundige 
 • Ander ziekenhuis / instelling
  • De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn  
  • Garanderen van de meest deskundige opvang voor bepaalde ziekten / letsels 
  • Garanderen van optimale nazorg / revalidatie