Naar huis na de bevalling

Postnatale kiné

Op weekdagen komt een kinesitherapeut langs op de kamer om je informatie te geven over mogelijke postnatale oefeningen.

Postnatale thuiszorg

Door de korte verblijfsduur op de materniteit is professionele opvolging voor de moeder en baby sterk aanbevolen tijdens de eerste dagen na ontslag uit het ziekenhuis.

Als patiënt heb je de vrije keuze om hiervoor beroep te doen op:

  • vroedvrouw vanuit ons ziekenhuis: WOMAMA of;
  • zelfstandige vroedvrouw of;
  • huisarts

Als je kiest voor een vroedvrouw van het Heilig-Hartziekenhuis, dan zal de vroedvrouw bij je langskomen op dag 4, dag 5 en dag 9 bij een gewone bevalling en op dag 6, dag 7 en dag 10 bij een keizersnede. Zo nodig kunnen er steeds bijkomende afspraken gemaakt worden. Dit huisbezoek valt onder de derdebetalers regeling (betaling wordt
rechtstreeks geregeld met uw ziekenfonds). Er is enkel een opleg voor vervoer- en materiaalonkosten, waarvoor je een factuur van het ziekenhuis zal ontvangen. Dit is een minimaal bedrag.

Inlichtingen: 03/491.22.74 (op weekdagen tussen 12u30 en 16u30) of 03/491.21.85