Conventiestatuut

In het HeiligHartziekenhuis rekenen alle artsen conventie- of verbintenistarieven aan. Dit zijn officiële RIZIV-tarieven.

Bij MR-onderzoeken wordt een supplement aangerekend. Deze aangepaste tarieven hangen uit aan de onthaalbalie van de dienst medische beeldvorming. De tarieven kan je ook telefonisch bevragen via de dienst medische beeldvorming via het telefoonnummer 03/491.30.40
Voor alle andere onderzoeken op medische beeldvorming worden de conventietarieven aangerekend. 

Via https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl kan je op de site van het RIZIV nagaan of een bepaalde arts geconventioneerd, gedeeltelijk geconventioneerd of niet-geconventioneerd is, maar dit statuut heeft in ons ziekenhuis dus geen gevolgen voor uw factuur, met uitzondering van enkele onderzoeken MR.