Bijzondere aandacht gaat naar…

Binnen onze spoeddienst schenken wij specifieke aandacht aan de opvang op maat voor de kleine zorgvrager. We trachten hierbij het kind zoveel als mogelijk vanuit zijn/haar leefwereld te benaderen. Hiervoor maken we gebruik van vele kleine hulpmiddelen: 

  • Troostcadeautje 
  • Diploma van ‘moed en spoed’ 
  • Interactieve pijnschaal, … 

Momenteel staan we als dienst voor een grote verbouwing waarbij we vanaf de zomer van 2021 in staat zullen zijn om deze patiëntjes een opvang binnen een volledig gescheiden kinderzone te bieden.