Bijzondere aandacht gaat naar…

Binnen onze spoeddienst schenken wij specifieke aandacht aan de opvang op maat voor de kleine zorgvrager. We trachten hierbij het kind zoveel als mogelijk vanuit zijn/haar leefwereld te benaderen. Hiervoor maken we gebruik van vele kleine hulpmiddelen: 

  • Troostcadeautje 
  • Diploma van ‘moed en spoed’ 
  • Interactieve pijnschaal, … 

We beschikken bovendien over twee pediatrische behandelkamers en een aparte wachtzaal voor kinderen en hun ouders. Deze kleine patiëntjes komen dus in een aangepaste kindvriendelijke omgeving terecht.