Zwangerschap en bevallen

Het coronavirus zorgt voor heel wat ongerustheid en angst. Wij willen je informeren over de impact op je zwangerschap alsook de manier waarop wij dit als dienst aanpakken.

Corona en zwangerschap

Op basis van de informatie waarover wij momenteel beschikken zijn we van mening dat corona geen risico’s inhoudt voor jouw zwangerschap. Er is ook geen reden om wegens corona besmetting een keizersnede of te doen of ingeleid te worden.

De infosessies worden vervangen door een online meeting. Hiervoor zal je een mail ontvangen met een link om deel te nemen. Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Kan ik nog op raadpleging komen?

De zwangere vrouw kan nog steeds op raadpleging komen. Enkel partners zijn mee toegelaten bij een zwangerschapsraadpleging. Je afspraak met de gynaecoloog en met dr. Leroy voor echografie gaat door. Aan de ingang zal je gevraagd worden of je koorts hebt en verkouden bent. Indien niet kan je doorgaan naar de raadpleging. Omwille van social distancy in de wachtzaal wordt gevraagd om niet te vroeg te komen om de wachtzaal niet te overbelasten. Als je te vroeg bent op de raadpleging kan je wachten in de cafetaria of in de tent vooraan het ziekenhuis.

De suikertesten bij de vroedvrouw gaan nog steeds zoals gepland door. Je partner is welkom bij deze raadpleging. Indien je koorts hebt én verkouden bent, kan je niet op de raadpleging gezien worden, tenzij in dringende gevallen. Dan word je via spoedgevallen doorverwezen naar de gynaecoloog.

Hoe kom je naar de verloskamer?

Overdag kom je binnen langs de hoofdingang. Tussen 21u en 7u (‘s nachts) of wanneer het dringend is, kom je het ziekenhuis binnen via de spoedgevallendienst.

Hoe zorgen wij voor jou op de verloskamer en op de materniteit?

De arbeid en bevalling verlopen zoals steeds met de goede zorgen van de vroedvrouw en de gynaecoloog. Elke zwangere vrouw ondergaat opnieuw een corona-test. Indien nodig gebeurt de afname van de test door de vroedvrouw in beschermende kledij bij opname in de verloskamer. Door middel van een wisser in de neus kan dit via een sneltest bepaald worden. Na 3 uur weten wij het resultaat.

Als je positief test, kunnen wij met de gepaste zorg je bevalling en geboorte van je baby optimaal begeleiden. Je hoeft je echt niet ongerust te maken. De verzorging door de vroedvrouwen vindt plaatst in beschermende kledij ( schort, handschoenen, bril en masker). Als je niet ziek bent of enkel matige symptomen vertoont, mag je baby bij jou op de kamer blijven mits extra hygiëne maatregelen.

De extra hygiënische maatregelen omvatten:

 • Extra handhygiëne.
 • Mondmasker dragen.
 • Het bedje van je baby zal op 1.5m afstand staan.
 • Je kan rechtstreeks borstvoeding geven mits het dragen van beschermende maatregelen (slaapkleedje, masker en handschoenen). De borst van de moeder zal voor elke voeding gewassen worden met water en zeep.

Enkel als je zelf te ziek bent om voor je baby te zorgen of je baby is ernstig ziek, zal je baby op de neonatologie verblijven. Als je baby op neonatologie moet verblijven, hebben wij een webcam zodat je steeds je kindje kan zien.

Een zieke partner (hoesten, koorts, verkoudheid, luchtwegproblemen) van de moeder kan niet bij de bevalling aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek komen.

Een gezonde partner mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen.

 • Tijdens het volledige ziekenhuis verblijf, 24 op 24uur, op de kamer blijven. Rondlopen in de gangen van de materniteit moet tot een minimum beperkt worden.
 • Als je partner ervoor kiest liever niet 24 op 24 uur op de kamer te blijven, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk.

Alleenstaande moeders kunnen 1 gezonde persoon als partner aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden.

Word ik getest op Corona ?

Iedereen wordt getest. Een geplande sectio of inductie wordt 2 dagen op voorhand gescreend in de wiscontainer, de gynaecoloog zal je een afspraak geven. Wanneer je op verloskamer komt, zal de vroedvrouw op verloskamer een wisser afnemen.

Bezoek

 • De partner en broer(s) en/of zus(sen) zijn altijd welkom
 • Maximum 2 bijkomende bezoekers per dag op de kamer
 • Hou het bezoek niet te lang (maximaal een uur)
 • Bezoekuur van 16u00 – 19u00

Prenatale raadpleging

De prenatale raadpleging gaat verder voor:

 • Monitors
 • Opmaak dossier en suikertest (24 weken)
 • Raadpleging bij de vroedvrouw als voorbereiding voor een keizersnede.

Je komt binnen langs de hoofdingang waar je gegevens zullen gevraagd worden. Nadien word je toegelaten tot het ziekenhuis.

Gaat de uitgebreide echografie bij dr. Gregoir door?

Omdat een uitgebreide echografie belangrijk is gaat deze consultatie door zoals gepland. Je wordt hiervan niet meer verwittigd, je kan naar het ziekenhuis komen op het uur van de geplande afspraak. Aan de hoofdingang zal je gevraagd worden naar de reden van je bezoek. Je dient dan te melden dat je een afspraak hebt bij dr. Gregoir.

Hoe lang verblijf ik op de materniteit?

De verblijfsduur in het corona tijdperk is onveranderd. Dit betekent dat je 3 dagen na de bevalling in het ziekenhuis kan verblijven. De moeder&kind afdeling is gelegen is een aparte vleugel van het ziekenhuis. De vroedvrouwen werken ook enkel op de moeder&kind afdeling en worden niet ingezet op andere afdelingen van het ziekenhuis. Daardoor is de kans dat je op de afdeling besmet wordt met corona zeer klein. Door het gebruik van maskers en het toepassen van handhygiëne ben je veilig in het ziekenhuis. Om die reden is vroegtijdig het ziekenhuis verlaten niet altijd een goed idee. Zeker als je bevallen bent van je eerste kindje of wanneer je je onzeker voelt kunnen de vroedvrouwen op de afdeling je steeds goede raad geven. Het is van groot belang om een vroedvrouw aan huis te hebben als je het ziekenhuis verlaat. Zij zal de verdere zorg voor jou en je kindje opnemen.

WOMAMA

Je kan nog steeds 3 dagen bij een gewone bevalling en 5 dagen bij een keizersnede in het ziekenhuis verblijven. Vele mama’s verkiezen in deze speciale tijden het ziekenhuis vroeger te verlaten. De raadpleging aan huis (WOMAMA) gaat verder door. Wij zijn bezorgd om je welzijn en om het welzijn van je pasgeboren baby. Je hoeft zich dus zeker niet ongerust te maken. Wij staan verder voor jou in. Als je of iemand van de familieleden koorts heeft EN verkouden is, gelieve dit te melden aan de materniteit: 03/491 21 85. Het bezoek bij jou wordt als laatste op de dag ingepland en wij dragen beschermende kledij.

Wat als psychische klachten, stress en angst je teveel worden?

Psychische zorg en continuïteit van psychische zorg is zeer belangrijk en zeker in deze moeilijke corona-tijden. We schakelen daarom over naar psychische zorg op afstand en dit ongetwijfeld voor een langere periode. Wij voorzien daarom via het ziekenhuis videogesprekken. We willen benadrukken psychotherapie niet uit te stellen, zelfzorg is prioritair om deze uitdagende periode goed door te komen! We wensen jullie als zwangeren bij te staan in deze moeilijke periode. Als team van psychologe (mevrouw Riete Neuckermans) en arts (gynaecoloog dr. Van Sande Hilde), trachten we een antwoord te bieden op jullie persoonlijke vragen. Je kan ons je bezorgdheid, vragen, psychische klachten bezorgen via onderstaand invulformulier. Wij zullen ons als team hierover buigen en je binnen de 2 werkdagen een antwoord bezorgen. Indien nodig, zullen we je voorstellen een video-consultatie in te plannen met onze psychologe of gynaecoloog. Deze consultaties gebeuren via de beveiligde tool ‘Face Talk’ Het is noodzakelijk om goed geïnformeerd te blijven in deze tijden van crisis maar het is belangrijk te weten dat er ook veel valse nieuwtjes in omloop zijn. Zoek daarom informatie info op betrouwbare websites, minimaliseer deze crisis niet maar wees kritisch over wat je leest.

Belangrijkste websites met betrouwbare info

Psychische klachten, stress en angst naar aanleiding van corona?

Je vindt het contactformulier terug via de website: www.bevalleninlier.be. Je vraag zal bekeken worden door ons medisch-psychologisch team. We zullen je vraag binnen de twee werkdagen beantwoorden.

Tips:

 • Informeer je goed over het verloop van afspraken bij de gynaecologen en over wat kan en niet kan in het ziekenhuis. Dit vindt je terug op de website van het ziekenhuis of www.bevalleninlier.be.
 • Maak een lijstje van zaken die je nog in orde moet brengen voor de zwangerschap en op welke manier dit in tijden van corona mogelijk is en wie je kan aanspreken om je te helpen.
 • Plan je dagen, zorg voor voldoende afwisseling. Zo krijgen de dagen een nieuwe vorm van regelmaat en voorspelbaarheid.
 • Verwacht niet teveel van uzelf. De druk en stress die we allemaal voelen in tijden van onzekerheid, nemen psychische energie en die energie hebben we niet in overvloed dus is het volkomen normaal om “weinig plaats te hebben in je hoofd”, “moeite te hebben met je te concentreren” of “weinig energie te hebben voor allerhande activiteiten”. We reageren allemaal anders maar geef jezelf de ruimte om te lummelen, om niets te doen, om het even niet te weten. Sta toe om je gedachten af en toe de vrije loop te laten.

COVID-19 vaccinatie

De afdeling gynaecologie en verloskunde van het HeiligHartziekenhuis Lier staan alvast volledig achter de huidige COVID-vaccinatiecampagne. Uit recente studies is bewezen dat het recent goedgekeurde vaccin zeer effectief is. Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Is het vaccin wel veilig te gebruiken? Het recent ontwikkelde vaccin werd uitgebreid onderzocht en heeft een zeer goed veiligheidsprofiel. In de ontwikkeling werden meer vrijwilligers ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies.

Het feit dat het vaccin snel op de markt is, is een verhaal van voorrang, niet van snelheid. Alle fases in de ontwikkeling werden overlappend opgestart. Dit betekent concreet dat alle fases minstens even lang duurden, maar efficiënt werden uitgevoerd.

Richtlijnen in verband met de vaccinatie bij zwangeren

 • Advies aan zwangere: de Hoge Gezondheidsraad (HGR) systematische vaccinatie aan. Zwangere kunnen zich via hun huisarts aanmelden voor de hoog risico lijst.
 • Advies aan vrouwen met zwangerschapswens: Alle vrouwen en hun partners die wensen zwanger te worden geadviseerd zich te laten vaccineren.
 • Advies aan vrouwen die borstvoeding geven: Alle vrouwen en hun partners die wensen zwanger te worden geadviseerd zich te laten vaccineren

Bijkomende informatie dd 11 januari 2022

Het EBCOG (European board § College of Obstetrics and Gynaecology) vertegenwoordigt alle gynaecologen/verloskundigen van Europa en heeft recent een aantal richtlijnen uitgeschreven.

Covid vaccinatie en boostervaccin zijn absoluut aangewezen tijdens de volledige duur van de zwangerschap. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een zeer grote groep van zwangere vrouwen over vele Europese landen.

 • Er is duidelijke wetenschappelijke evidentie dat de EMA goedgekeurde vaccins veilig zijn tijdens alle trimesters van de zwangerschap.
 • Er is geen verschil in complicaties zoals doodgeboorte, laag geboorte gewicht en premature geboorte tussen de groep gevaccineerde en niet gevaccineerde vrouwen.
 • Niet gevaccineerde vrouwen hebben een grotere kans tot zeer ernstig ziekteverloop bij Covid-infectie met opname op intensieve zorgen.
 • Ernstige Covid-infectie tijdens de zwangerschap houdt een verhoogd risico in op doodgeboorte en premature geboorte.