Bijzondere maatregelen coronavirus (COVID-19)

Welkom op de nieuwspagina waar we alle nuttige info verzamelen rond Corona COVID-19. Je vindt hier alle actuele informatie en afspraken die gelden in het ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en professionals.

Wat zijn de symptomen?

  • Milde tot ernstige luchtwegaandoeningen (cfr. griep!!)
  • Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
  • Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Moeten we ons zorgen maken?

  • Er is geen reden tot paniek!
  • Vooral bezorgd over oudere patiënten en personen met onderliggende aandoeningen
  • Mortaliteit rond de 1-2%, terwijl dat voor griep rond 0,1% ligt

Wat kan jij zelf doen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

  • Was je handen regelmatig met water en zeep/ontsmettende handgel.
  • Bedek je mond en neus bij hoesten en niezen. Gebruik daarvoor liefst een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak.
  • Vermijd nauw contact met anderen – houd voldoende afstand (ongeveer 1,5 meter).

Heb je vragen of wens je meer informatie over het coronavirus?