Wat met mijn ingreep, raadpleging of consultatie?

UPDATE VANAF 24 MAART 2023

Coronatest

 • Patiënten die symptomen hebben worden steeds getest.
 • Patiënten die op ontslag gaan naar een woonzorgcentrum, moeten nog een PCR-test laten afnemen.

Testresultaat 

Test je positief? Dan word je, binnen de 24 uur, gecontacteerd door het ziekenhuis.
Test je negatief? Dan krijg je géén bericht van het ziekenhuis.
Je kan je testresultaat steeds raadplegen via  www.mijngezondheid.be

Heb je covid-symptomen? Neem contact op met je huisarts. 

Er gelden nog steeds verstrengde regels:

 • Raadpleging: Je komt liefst alleen naar het ziekenhuis. Indien noodzakelijk kan maximaal 1 begeleider meekomen. Het is niet de bedoeling dat een minderjarige zoon of dochter mee op raadpleging komt.
 • (dag)opname: Er is maximaal 1 begeleider toegestaan om een patiënt naar de kamer te begeleiden. Deze begeleider wordt vriendelijk verzocht meteen daarna het ziekenhuis te verlaten.
  Uitzonderingen:
  • één noodzakelijke begeleider voor een fysiek of mentaal hulpbehoevende patiënt, MPI patiënten, patiënten met dementie, indien een tolk nodig is, op doktersvoorschrift.
  • één ouder van een kind (< 18 jaar)
 • Onze wachtzalen zijn zodanig ingericht om voldoende afstand van elkaar te houden. Zorg er zelf ook voor dat je voldoende afstand (1,5 m) houdt.
 • Kom op het afgesproken uur. Kom niet vroeger of niet later. Dit om geen onnodige tijd door te brengen in de wachtzaal.
 • Je hoeft geen mondmasker meer te dragen. Opgelet: ben je verkouden, hoest of nies je of heb je keelpijn? Draag dan wel nog een mondmasker.
 • Opgelet! Heb je tussen het maken van je afspraak en de afspraak zelf symptomen gekregen zoals koorts, hoesten of niezen? Neem dan telefonisch contact op met het secretariaat van de dienst waar je een afspraak hebt. Je vindt alle contactgegevens op onze website.

Labo: Een bloedafname is mogelijk tussen 8 uur en 21 uur. OGTT (lange suikertest) is vanaf nu op afspraak om de wachtzaal zo leeg mogelijk te houden en de regels rond social distancing te kunnen respecteren. Een afspraak maken kan via het nummer: 03/491 30 70.

Belangrijk bericht aan de ouders: de dienst pediatrie blijft actief

Stel je bezoek aan de kinderarts niet uit! Op die dienst kindergeneeskunde nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen om een consultatie veilig te laten verlopen. Zo is er een gescheiden wachtzaal zodat kinderen met koorts en respiratoire klachten gescheiden blijven van kinderen zonder symptomen. Ook worden de nodige beschermingsmaatregelen steeds in acht genomen tijdens een consultatie.

Afspraken:

 • Elk kind wordt maximaal door één ouder vergezeld.
 • De begeleider en kinderen >12 jaar dragen een eigen chirurgisch mondmasker en vertonen zelf géén symptomen op het moment van de consultatie.
 • Kom op het afgesproken uur naar het ziekenhuis. Kom niet vroeger of later. Verlaat het ziekenhuis meteen na de consultatie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je kind ziek is.
Telefonisch kan dat via: 03 491 27 20 of 03 491 27 41.
Online met kidsID (indien reeds gekend in het ziekenhuis): mijnzorg.heilighartlier.be

Opname

Teleconsultaties

De dienst orthopedie start met tele-consultaties om de zorg voor jou als patiënt, onder deze omstandigheden, zo goed mogelijk verder te zetten. Eén lid van de associatie zal in de voormiddag, van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8 uur en 12 uur, beschikbaar zijn voor dringende orthopedische vragen op het nummer: 03 491 27 08. Ze richten zich vooral naar patiënten met postoperatieve follow-up problemen en acute orthopedische pathologie.

De dienst cardiologie is gestart met FibriCheck. Een innovatief digitaal zorgtraject voor patiënten met hartritmestoornissen. Dit initiatief biedt een oplossing om patiënten met hartritmestoornissen op te volgen zonder dat zij hiervoor op raadpleging hoeven te komen bij de cardioloog. Het is een hulp om, op korte termijn tijdens de corona-crisis, risicovolle verplaatsingen te vermijden. Via teleconsultatie worden de observaties via Fibricheck en de klachten van patiënt overlopen waarna wordt besloten of patiënt zich al dan niet naar het ziekenhuis moet begeven voor bijkomende onderzoeken. Op deze manier kunnen klachten meer geobjectiveerd worden, is een gestructureerde opvolging mogelijk, en kan er een gerichter beleid worden opgesteld. In de praktijk kan iedere patiënt met een smartphone op deze manier gevolgd worden. Patiënten kunnen de applicatie downloaden en krijgen van de cardioloog een QR-code waarna hij of zij gedurende 7 dagen ongelimiteerd metingen kan doen van zijn hartslag door zijn vinger op de lens van zijn smartphone te houden gedurende 60 seconden. Al deze gegevens worden doorgestuurd naar een webplatform, dat wordt opgevolgd door de cardiologen van onze dienst.