Wat met mijn ingreep, raadpleging of consultatie?

UPDATE VANAF MAANDAG 17 JANUARI 2022

Naar aanleiding van het toenemend aantal patiënten en zorgmedewerkers met een coronabesmetting heeft het Hospital & Transport Surge Capacity Comité beslist om alle niet-dringende zorg tijdelijk uit te stellen.

We contacteren zelf de patiënten indien hun geplande activiteit niet kan doorgaan. Hoor je niets van ons, dat gaat jouw ingreep gewoon door. Je hoeft dus niet zelf te bellen, zo laten we de telefoonlijnen vrij voor andere dingende oproepen.

Wispool en coronatest

Voortaan worden alle patiënten (vanaf 6 jaar) die opgenomen worden getest bij volgende indicaties:

 • Alle ingrepen onder algemene of loco-regionale anesthesie
 • Alle MKA- en NKO-ingrepen
 • Endoscopische procedures

De wiscontainer is op afspraak geopend van maandag t.e.m. zaterdag van 8u40 tot 12u20. Op donderdag en zondag is de wiscontainer gesloten. Vooraf inschrijven in de centrale inkomhal is niet nodig. Je wordt ingeschreven op de locatie zelf.

Een afspraak maken kan telefonisch via 03/491 26 60 of online via http://mijnzorg.heilighartlier.be indien je al eerder in ons ziekenhuis geweest bent. Indien je behandelend arts al een afspraak voor jou heeft gemaakt, hoef je verder niets te doen.

Waar bevindt zich de wiscontainer?

Vanaf vrijdag 8 oktober zal het afnemen van een corona-test niet meer plaatsvinden in de wiscontainer, maar in het ziekenhuis zelf. De nieuwe locatie bevindt zich vlakbij de oude wiscontainer. Volg de pijl “coronatest”.

Voor het afnemen van een wisser hoef je je niet eerst aan te melden via de centrale inkomhal van het ziekenhuis, maar schrijf je je rechtstreeks in aan de nieuwe locatie waar een inschrijvingslokaaltje wordt voorzien.

Je kan de wiscontainer bereiken via de inrit van de bezoekersparking. Volg meteen na het binnenrijden links de bewegwijzering naar de wiscontainer.

Testresultaat 

Test je positief? Dan word je, binnen de 24 uur, gecontacteerd door het ziekenhuis.
Test je negatief? Dan krijg je géén bericht van het ziekenhuis.
Je kan je testresultaat steeds raadplegen via  www.mijngezondheid.be

Heb je covid-symptomen? Kom dan niet naar de wiscontainer, maar neem contact op met je huisarts. 

Kom liefst alleen naar de wiscontainer. Er is max. één begeleider toegestaan indien dit noodzakelijk is (bv. omwille van taalbarrière of mobiliteit).
Ook hier is het dragen van een eigen mondmasker verplicht. Vergeet dus zeker je mondmasker niet!

Heb je een afspraak in het ziekenhuis die al vóór de coronamaatregelen gepland werd? Dan gaat deze gewoon door. Indien om een bepaalde reden de afspraak toch niet zal doorgaan, word je telefonisch gecontacteerd.

Er gelden nog steeds verstrengde regels:

 • Je komt liefst alleen naar het ziekenhuis. Het is niet de bedoeling dat een minderjarige zoon of dochter mee op raadpleging komt. Er is maximaal 1 begeleiding toegestaan om een patiënt naar de kamer te begeleiden. Deze begeleider wordt vriendelijk verzocht meteen daarna het ziekenhuis te verlaten. Voor raadplegingen geldt eveneens dat je liefst alleen komt. Indien noodzakelijk kan maximaal 1 begeleider meekomen.
  Uitzonderingen:
  • één noodzakelijke begeleider voor een fysiek of mentaal hulpbehoevende patiënt
  • één ouder van een kind (< 18 jaar)
 • Onze wachtzalen zijn zodanig ingericht om voldoende afstand van elkaar te houden. Zorg er zelf ook voor dat je voldoende afstand (1,5 m) houdt.
 • Kom op het afgesproken uur. Kom niet vroeger of niet later. Dit om geen onnodige tijd door te brengen in de wachtzaal.
 • Draag een eigen chirurgisch mondmasker. Bij het aanmelden moet je de handen ontsmetten.
 • Je dient je mondmasker te wisselen aan de centrale inkomhal indien:
  • Je een bevuild, een stoffen of een mondmasker met filter draagt.
  • Je opgenomen wordt op een verblijfsafdeling of het chirurgisch dagziekenhuis.
 • Opgelet! Heb je tussen het maken van je afspraak en de afspraak zelf symptomen gekregen zoals koorts, hoesten of niezen? Neem dan telefonisch contact op met het secretariaat van de dienst waar je een afspraak hebt. Je vindt alle contactgegevens op onze website.
 • Heb je een rolstoel nodig? Onze onthaalmedewerkers geven je er eentje. Na gebruik wordt deze telkens ontsmet.
 • Vergeet na je raadpleging niet langs het onthaal te gaan voor je parkingticket.
 • Gelieve na je raadpleging het ziekenhuis meteen te verlaten.

Medisch en oncologisch dagcentrum (MODC): jouw therapie gaat gewoon door. Krijg je een telefoontje van ons, dan wil dat zeggen dat je niet op consultatie moet komen. Zo niet, dan verwachten wij jou gewoon op het afgesproken moment. Draag een eigen chirurgisch mondmasker. Een stoffen mondmasker of een mondmasker met filter worden niet langer toegestaan.

Labo: Een bloedafname is mogelijk tussen 8 uur en 21 uur. OGTT (lange suikertest) is vanaf nu op afspraak om de wachtzaal zo leeg mogelijk te houden en de regels rond social distancing te kunnen respecteren. Een afspraak maken kan via het nummer: 03/491 30 70.

Belangrijk bericht aan de ouders: de dienst pediatrie blijft actief

Stel je bezoek aan de kinderarts niet uit! Op die dienst kindergeneeskunde nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen om een consultatie veilig te laten verlopen. Zo is er een gescheiden wachtzaal zodat kinderen met koorts en respiratoire klachten gescheiden blijven van kinderen zonder symptomen. Ook worden de nodige beschermingsmaatregelen steeds in acht genomen tijdens een consultatie.

Afspraken:

 • Elk kind wordt maximaal door één ouder vergezeld. Broertjes en/of zusjes zijn, jammer genoeg, tijdelijk even niet meer welkom. Begeleiders dienen zich te registreren aan het onthaal. Onze medewerkers zien hier streng op toe.
 • De begeleider en kinderen >12 jaar dragen een eigen chirurgisch mondmasker en vertonen zelf géén symptomen op het moment van de consultatie.
 • Kom op het afgesproken uur naar het ziekenhuis. Kom niet vroeger of later. Verlaat het ziekenhuis meteen na de consultatie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je kind ziek is.
Telefonisch kan dat via: 03 491 27 20 of 03 491 27 41.
Online met kidsID (indien reeds gekend in het ziekenhuis): mijnzorg.heilighartlier.be

Opname

Word je kind opgenomen op de dienst pediatrie en blijf jij als ouder overnachten? Dan wordt, naast het kind, ook jij als ouder getest.

Teleconsultaties

De dienst orthopedie start met tele-consultaties om de zorg voor jou als patiënt, onder deze omstandigheden, zo goed mogelijk verder te zetten. Eén lid van de associatie zal in de voormiddag, van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8 uur en 12 uur, beschikbaar zijn voor dringende orthopedische vragen op het nummer: 03 491 27 08. Ze richten zich vooral naar patiënten met postoperatieve follow-up problemen en acute orthopedische pathologie.

De dienst cardiologie is gestart met FibriCheck. Een innovatief digitaal zorgtraject voor patiënten met hartritmestoornissen. Dit initiatief biedt een oplossing om patiënten met hartritmestoornissen op te volgen zonder dat zij hiervoor op raadpleging hoeven te komen bij de cardioloog. Het is een hulp om, op korte termijn tijdens de corona-crisis, risicovolle verplaatsingen te vermijden. Via teleconsultatie worden de observaties via Fibricheck en de klachten van patiënt overlopen waarna wordt besloten of patiënt zich al dan niet naar het ziekenhuis moet begeven voor bijkomende onderzoeken. Op deze manier kunnen klachten meer geobjectiveerd worden, is een gestructureerde opvolging mogelijk, en kan er een gerichter beleid worden opgesteld. In de praktijk kan iedere patiënt met een smartphone op deze manier gevolgd worden. Patiënten kunnen de applicatie downloaden en krijgen van de cardioloog een QR-code waarna hij of zij gedurende 7 dagen ongelimiteerd metingen kan doen van zijn hartslag door zijn vinger op de lens van zijn smartphone te houden gedurende 60 seconden. Al deze gegevens worden doorgestuurd naar een webplatform, dat wordt opgevolgd door de cardiologen van onze dienst.