Informatie voor huisartsen


Word je als huisarts geconfronteerd met een patiënt met een vermoeden van het coronavirus (COVID-19), volg dan de richtlijnen van de overheid.

Aangepaste e-mailadressen

Gezien we bij dringende zaken de mogelijkheid willen behouden, om te alle tijde, de verschillende specialismen van ons ziekenhuis te bereiken; hebben we e-mailadressen voorzien per medische discipline.

Deze e-mailadressen zijn gelinkt aan de mailbox van de betrokken specialisten en kunnen gebruikt worden wanneer ons ziekenhuis telefonisch moeilijk bereikbaar is.

  • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd deze e-mailadressen niet door te geven aan patiënten.
  • Wanneer het gaat om een gekende patiënt, gelieve de naam van de behandelende arts te vermelden in het onderwerpveld. Zo kunnen de collega’s specialisten deze mail negeren.
  • Als de patiënt niet gekend is, zal u zo snel mogelijk gecontacteerd worden door één van de betrokken artsen binnen de discipline. Uiteraard gaat dit om een tijdelijke regeling die enkel zal worden toegepast wanneer u geen andere mogelijkheid ziet om ons te bereiken inzake hoogdringendheid.

Uiteraard gaat dit om een tijdelijke regeling die enkel zal worden toegepast wanneer je geen andere mogelijkheid ziet om ons te bereiken inzake hoogdringendheid.