Preoperatief onderzoek

Wanneer een operatie moet gebeuren zal dit op een veilige manier gebeuren. Bij sommige patienten zijn hiervoor preoperatieve onderzoeken noodzakelijk.

De aard van de onderzoeken wordt bepaald aan de hand van vastgelegde criteria zoals de ASA-classificatie, die de toestand van de patiënt aangeeft.

ASA I – Gezond persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik

ASA II – Patiënt met een lichte aandoening die al dan niet medicatie neemt en niet wordt beperkt in de normale activiteiten

ASA III –  Patiënt met een ernstige aandoening die medicatie neemt en beperkt wordt in de normale activiteiten

ASA IV –  Patiënt met ernstige preoperatieve gezondheidsproblemen

ASA V – Patiënt met zeer ernstige preoperatieve gezondheidsproblemen

Voorbeelden van preoperatieve onderzoeken zijn : een bloedonderzoek, een elektrocardiogram (EKG) en een longfoto.

De behandelende arts legt de datum van de operatie in samenspraak met de patiente vast.

De patient krijgt nadien ofwel telefoon ofwel een mail van de anaesthesie verpleegkundige. Zij zal met de patient het preoperatief dossier overlopen zodat de anaesthesie veilig kan gebeuren. Afspraken over medicatiegebruik, nuchter zijn worden duidelijk uitgelegd.

Bij patienten met een verhoogd operatief risico wordt een raadpleging bij de anaesthesist gepland.

Deze praktische zaken worden voor de patiënt geregeld door de borstverpleegkundige en de anesthesieverpleegkundige.