Goedaardige borstaandoeningen

Goedaardige borstaandoeningen komen heel frequent voor en zijn vaak de reden voor consultatie op de borstkliniek. Hier vindt u een opsomming van verschillende goedaardige vormen van borsttumoren en andere redenen voor consultatie.

Fibroadenomen

Een fibroadenoom is een borstgezwel dat vooral bij jonge vrouwen heel regelmatig voorkomt. Het is een vrij hard gezwel dat duidelijk begrensd is, goed beweegbaar en niet pijnlijk. Dit wordt de borstmuis genoemd omdat dit beweeglijk is. Een fibroadenoom wordt met een kleine chirurgische ingreep verwijderd, indien het subjectieve klachten geeft of indien het in volume of vorm verandert. Fibroadenomen zijn goedaardig en ze vergroten het risico op borstkanker niet.

Cysten

Een cyste is een met vocht gevulde holte die duidelijk voelbaar is. Cysten worden gevormd door een verstopping van een melkgang. 
Cysten komen heel frequent voor. De klacht is een plots opgekomen gezwel, vaak pijnlijk. Indien de cyste pijnlijk is of zeer groot wordt ze onder echografische geleiding leeggeprikt. Dit is een eenvoudige procedure. Een cyste is niet kwaadaardig en moet dan ook zelden operatief worden verwijderd.

Papillomen

Papillomen zijn goedaardige gezwellen die voorkomen in de hoofdmelkgangen net onder de tepelhof. De klacht is vaak tepelvochtverlies. De papillomen zijn in principe goedaardig maar kunnen in zeldzame gevallen een zeer vroegtijdige vorm van borstkanker maskeren Daarom worden ze chirurgisch verwijderd.

Lipoom

Een lipoom of vetbol is een kleine, geïsoleerde, niet-pijnlijke massa die bestaat uit vetweefsel en traag groeit. Een lipoom moet niet verwijderd worden tenzij bij zeer grote lipomen die storend kunnen zijn. Een lipoom is steeds goedaardig.

Mastalgie/mastodynie: pijn in één of beide borsten

Heel wat vrouwen ondervinden regelmatig pijn in één of de beide borsten. Dit is beangstigend voor de patiente. De pijn in de borst(en) kan cyclusgebonden of premenopauzaal zijn. De klachten bestaan uit een zwaartegevoel, spanning in de borsten en gevoelige borsten.

De ziekte van Mondor is een zeldzame oorzaak van pijn in de borst. De pijn wordt veroorzaakt door een oppervlakkige tromboflebitis of ontsteking in de ader vlak onder de huid. Het letsel verkleint spontaan na enkele weken.

Tepelvochtverlies

Vochtverlies uit de tepels komt meestal voor in episodes. Het vochtverlies kan hormonaal zijn, of te wijten aan medicatie of een aandoening van het melkkanaaltje. Dit kan in één borst of in beide borsten optreden.
De afscheiding kan wit, geel of groen zijn en zelfs bloederig zijn. Na onderzoek blijkt het evenwel meestal onschadelijk.

Advies in verband met grootte/asymmetrie

Patienten met asymmetrische borsten, kleine borsten of grote borsten bieden zich regelmatig aan op de consultatie van de borstkliniek voor advies. Dit wordt individueel met patiente besproken en nadien gkan zij doorverwezen worden naar de plastisch chirurg voor correctie.

Advies in verband met familiale belasting

Borstkanker is heel frequent in de Westerse samenleving. Heel wat patienten hebben familieleden met borstkanker en maken zich ongerust over hun risico op borstkanker.

Hiervoor kan door middel van een computerprogramma en met kennis van de stamboom het risico op borstkanker berekend worden. Indien nodig kan er een erfelijkheidsonderzoek met een bloedname uitgevoerd worden. Dit gebeurt enkel bij specifieke indicaties en na uitgebreide uitleg door de arts. Ook hiervoor kan de patient en zijn familie terecht in de borstkliniek.