Follow up

Na een operatieve ingreep en nabehandeling voor een kwaadaardig borstletsel is een goede opvolging nodig.

Deze opvolging gebeurt de eerste twee jaar om de drie maanden, de drie volgende jaren om de zes maanden en daarna jaarlijks.  Als de patient tijdens de behandeling chemotherapie kreeg zal de opvolging gebeuren afwisselend bij dee oncoloog en de gynaecoloog.

Een goede opvolging bestaat uit:

  • regelmatig zelfonderzoek
  • klinisch nazicht door de arts
  • jaarlijks bloedonderzoek
  • jaarlijkse mammografie en echografie

Bij deze controles is de borstverpleegkundige aanwezig.

De systematische uitvoering van technische onderzoeken zoals een röntgenfoto van de thorax, een echografie van de lever, een botscan of een biochemische tumormarkerbepaling worden alleen uitgevoerd na klachten van de patiënt en een klinisch onderzoek.

Hormoontherapie kan vaginaal bloedverlies veroorzaken en vereist een grondige bijkomende controle van het baarmoederslijmvlies. 

Raadpleeg hier het visitekaartje.