Zorgpaden

Als je naar het ziekenhuis gaat, heb je graag dat alles vlot verloopt. Zo is het prettig als afspraken op elkaar aansluiten, maar ook dat je op het juiste moment bij het juiste team terecht komt en duidelijk begrijpt wat je te wachten staat. In het HeiligHartziekenhuis wordt daarom voortdurend gewerkt aan het zo goed mogelijk organiseren van onze zorg via zorgpaden.

Een zorgpad is een middel om de zorgverlening optimaal te organiseren. Hierin wordt door alle betrokken zorgprofessionals vastgelegd hoe de best mogelijke zorg voor de patiënt bereikt kan worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Door goede onderlinge afspraken verzekert een multidisciplinair team een kwalitatieve zorgverlening doorheen de hele behandeling. De patiënt krijgt een centrale plaats in het zorgproces en wordt op een eenduidige manier geïnformeerd..

Een zorgpad beperkt zich niet enkel tot de behandeling binnen ons ziekenhuis. Sommige paden betrekken de huisarts en indien nodig andere gezondheidswerkers zoals paramedici en thuisverpleegkundigen.

“Onze zorgpaden zijn een ideaal middel om het behandelproces beter te organiseren. Het impliceert kortere wachttijden, effectieve afstemming, snelle doorstroom en –waar mogelijk- proactief ontslagbeleid. Bovendien hebben zowel patiënten als hun hulpverleners nu een goed zicht op wat er in elke fase van de behandeling concreet gedaan wordt.” Aldus orthopedist dr. J. Myncke.

Ons ziekenhuis is aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden (Centrum voor ziekenhuis- en verplegingswetenschap Leuven). Meer informatie over klinische paden vind je op de website van het Netwerk Klinische Paden: www.nkp.be.