Missie en visie

Visie

Trouw aan de traditie en afkomst, met respect voor de tradities en historische waarden en principes, aangepast aan de moderne behoeften en omstandigheden, is onze missie:

Missie

Met een groot hart voor hoog kwalitatieve zorg, in een collegiale samenwerking tussen alle stakeholders van het ziekenhuis, voor iedereen die er beroep op doet, ongeacht ras, geslacht, afkomst, taal, stand of religieuze en politieke overtuiging, deontologisch, moreel, ethisch correcte zorg aanbieden, met respect voor het leven, eerlijk in oordeel en transparant en toegankelijk in communicatie.

Strategische doelstellingen

  • Hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg met actieve betrokkenheid van de patiënt.
  • Attractieve en bezielende werkomgeving.
  • Gezonde financiële structuur.
  • Innovatief denken
  • Constructieve interacties met stakeholders.
  • Investeringsbeleid in infrastructuur, apparatuur, communicatie en digitale informatie.
  • Procesoptimalisatie en efficiëntiewinsten.

Kernwaarden

In het onderdeel “Werken in het Heilig Hart” lees je meer over onze verschillende kernwaarden cliëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid, collegialiteit en samenwerking en tot slot betrokkenheid.