Kwaliteit en patiëntveiligheid

Algemeen

In het HeiligHartziekenhuis behandelen, begeleiden en ondersteunen we elke patiënt met een hart voor kwalitatieve zorg. Alle medewerkers en artsen dragen hier elke dag opnieuw aan bij. Continu verbeteren en leren van elkaar staan hierbij centraal. Dit doen we door het strikt naleven van procedures en richtlijnen, het consequent melden van mogelijke onveilige situaties, het uitvoeren van interne audits op de afdelingen en nog veel meer!

Verbeterborden

verbeterbord

Door het continue streven naar de meest veilige en kwaliteitsvolle zorg is het HeiligHart ziekenhuis  doordrongen van een echte verbetercultuur. Jij staat hier als patiënt steeds bij centraal. Om deze verbetercultuur zichtbaar te maken, heeft elke afdeling een verbeterbord. Op deze borden worden kwaliteitsinitiatieven opgevolgd, gevisualiseerd en besproken door het multidisciplinaire team. De teamleden slaan samen de handen in elkaar en staan stil bij hoe ze de zorg op hun afdeling kunnen optimaliseren. Ook jij als patiënt krijgt in één oogopslag te zien hoe er op een afdeling gewerkt wordt aan kwaliteitsvolle zorg. Hoe goed scoort een dienst op het vlak van hygiëne? Hoe tevreden zijn patiënten over hun verblijf op de afdeling? Deze informatie kan je terugvinden op de verbeterborden.

Verbeteracties

Omdat we kwalitatieve zorg hoog in het vaandel dragen, zetten we ook verbeteracties op. Uit een recente patiënttevredenheidsenquête (VPP) bleek dat het zorgpersoneel zich te weinig voorstelt aan de patiënt met naam en functie. Daarom zetten we een sensibiliseringsactie op om hen aan te sporen dit wel te doen. Uit de volgende tevredenheidsenquête zal blijken of dit cijfer gestegen is.

Ook houden we regelmatig interne audits en sensibiliseringscampagnes rond handhygiëne. Op die manier zorgen we ervoor dat het onderwerp handhygiëne altijd top of mind is bij het zorgpersoneel. Op die manier konden we ervoor zorgen dat in enkele jaren tijd we een sterke stijging realiseerden, met in 2018 een prachtige score van maar liefst 99%!

Contactgegevens

Tel: 03 491 20 28 of e-mail: kwaliteit@heilighartlier.be