Leveranciers en derden

Veiligheidsregels binnen het Heilig-Hartziekenhuis

Dit document bevat de algemene veiligheidsregels die gelden binnen het HeiligHartziekenhuis. In functie van de specifieke opdracht kunnen door het Heilig-hartziekenhuis bijkomende preventiemaatregelen vastgelegd worden. Door het indienen van een offerte verbindt de “derde” er zich impliciet toe de veiligheidsvoorschriften van het Heilig-Hartziekenhuis na te leven. Als “derde” wordt elke firma, aannemer, onderaannemer, constructeur, … en/of hun personeel beschouwd die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van het HeiligHartziekenhuis.

Dit document bevat de veiligheidsregels die gelden voor leveranciers binnen het HeiligHartziekenhuis. Als ‘leverancier’ wordt elke firma, aannemer, onderaannemer, … en/of hun personeel beschouwd die louter een levering van materiaal/materieel in het HeiligHartziekenhuis uitvoeren.

Aankoopvoorwaarden

In dit document kan je de aankoopvoorwaarden van het ziekenhuis consulteren.