Patiënt als partner

Patiëntenbeleving en –participatie bestaat uit het informeren en luisteren naar de patiënt waarbij de zorgverlener anticipeert op zijn gevoeligheden, behoeften en wensen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden.

Het HeiligHartziekenhuis gaat voor een service gerichte, persoonlijke, transparante en toegankelijke communicatie. Alle niveaus in de organisatie werken mee aan een cultuur waar patiëntenparticipatie en -beleving centraal staat.