Patiënt als partner

Patiëntenbeleving en –participatie bestaat uit het informeren en luisteren naar de patiënt waarbij de zorgverlener anticipeert op zijn gevoeligheden, behoeften en wensen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden.

Een hart voor zorg, dat is waar we voor staan. En dat betekent dat we niet alleen kijken naar de pure zorg voor onze patiënten, maar dat we ze betrekken bij hun zorgproces en hun beleving in ons ziekenhuis zo optimaal mogelijk willen maken. Daarvoor zijn er diverse initiatieven in het leven geroepen. Ook tijdens de coronacrisis willen we hier blijvend aandacht aan schenken. Hieronder vind je alvast een bondig overzicht van alle initiatieven. 

  • Praatbox, dat is de mogelijkheid om vanuit het ziekenhuis te videobellen met het thuisfront.
  • Via onze website kan de familie van onze patiënten een digitale wens sturen.
  • De kerstperiode in Corona maakten we voor onze patiënten wat aangenamer door warme mini-concertjes op de afdelingen te organiseren.

Het HeiligHartziekenhuis gaat voor een service gerichte, persoonlijke, transparante en toegankelijke communicatie. Alle niveaus in de organisatie werken mee aan een cultuur waar patiëntenparticipatie en -beleving centraal staat.

Heb je een vraag over patiëntenparticipatie? Dan kan je terecht bij de kwaliteisdienst.