Patiënt als partner

Het HeiligHart ziekenhuis zet in op patiëntenbeleving en -participatie. Geslaagde patiëntenbeleving uit zich in de vorm van: 

  • positieve emoties  
  • een zeer hoge mate van tevredenheid  
  • positief gedrag  
  • een sterke intentie om de relatie voort te zetten, te versterken en de organisatie bij anderen aan te bevelen  

Patiëntenparticipatie is hierbij een essentiële voorwaarde. Dit is het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van de patiënt, als actieve partner in alle aspecten van zijn zorgproces. Patiëntenparticipatie kan gaan van informatie aanbieden aan de patiënt tot en met de regie bij de patiënt leggen.

Het HeiligHartziekenhuis hecht belang aan patiëntenbeleving en –participatie omdat:

  • het belangrijk is om de patiënt te versterken en aan het stuur te zetten van zijn eigen traject
  • dit bijdraagt tot enthousiasme van de patiënt ten opzichte van onze medewerkers en onze organisatie
  • dit leidt tot een hogere job tevredenheid.

Patiëntenbeleving en –participatie bestaat uit het informeren en luisteren naar de patiënt waarbij de zorgverlener anticipeert op zijn gevoeligheden, behoeften en wensen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden.

Het HeiligHartziekenhuis gaat voor een service gerichte, persoonlijke, transparante en toegankelijke communicatie. Alle niveaus in de organisatie werken mee aan een cultuur waar patiëntenparticipatie en -beleving centraal staat.