Kwaliteitsindicatoren

Het HeiligHartziekenhuis gebruikt kwaliteitsindicatoren om de kwaliteit van zorg te evalueren. Hierbij worden indicatoren op 2 manieren ingezet:

  • Ziekte specifieke indicatoren: laten toe om de kwaliteit van een welbepaald zorgrpoces te meten.
  • Ziekenhuisbrede indicatoren: brengen de algemene zorgkwaliteit in kaart. Voorbeelden zijn: handhygiëne, de volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift en het correct identificeren van patiënten.

Vlaams Indicatorenproject

De kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen in kaart gebracht

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) is een initiatief om de zorgkwaliteit in de Vlaamse algemene ziekenhuizen te meten. De meting gebeurt aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren laten toe de kwaliteit te meten en uit te drukken in een cijfer. Ziekenhuizen kiezen zelf of en welke indicatoren ze meten. In het HeiligHartziekenhuis kiezen wij ervoor om deze data transparant te communiceren. Resultaten verschijnen op www.zorgkwaliteit.be. Deze website biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen. Ziekenhuizen kunnen deze informatie intern gebruiken of zich met elkaar vergelijken.