Patiënttevredenheid

Jouw mening inspireert ons!

In het HeiligHart ziekenhuis dragen we patiëntgerichtheid hoog in het vaandel. Daar wordt op verschillende manieren aan gewerkt. Enerzijds houden we intern het thema levend met onze werkgroep patiëntenparticipatie. Anderzijds peilen we naar de tevredenheid van onze patiënten.

Twee keer per jaar neemt het ziekenhuis een vragenlijst af bij patiënten die één of meer nachten in het ziekenhuis verbleven. Deze vragenlijst is opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform. De Vlaamse Patiëntenpeiling wordt gebruikt door de meeste Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Vlaamse indicatorenproject.

Op basis van de feedback van onze patiënten gaat de dienst kwaliteit en patiëntveiligheid samen met de zorgverleners aan de slag om de kwaliteit van zorg verder te optimaliseren.

Verder bevraagt het ziekenhuis de ervaring van de ambulante patiënt op continue basis. Na je consultatie op de polikliniek, je beeldvorming op radiologie of na je bloedname in het labo, krijg je een mailtje aan waar het ziekenhuis jouw mening vraagt over onze zorgverlening. Vul deze vragenlijst in en werk mee aan verbeteren van onze kwaliteit van zorg!