Welke types infecties en welk type antibiotica komen in aanmerking?

De meest voorkomende types van infectie die kunnen worden behandeld met OPAT zijn osteomyelitis, prothese-infecties, endocarditis, gecompliceerde urineweginfecties en infecties van huid en weke delen, maar ook de behandeling van andere infecties zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld neurolyme.

Verschillende antibiotica komen in aanmerking voor parenterale toediening thuis. De meest voorkomende antimicrobiële middelen zijn ceftriaxone, temocilline,  ceftazidime, meropenem en vancomycine. De keuze van het antibioticum is afhankelijk van het infecterend micro-organisme, het spectrum van het antibioticum, maar ook de kennis van de farmacokinetische en farmacodynamische (PK/PD) parameters en stabiliteit zijn hier belangrijk.