Welke zijn de criteria voor OPAT?

 • De patiënt heeft antibioticatherapie nodig en er is geen oraal alternatief beschikbaar.
 • De patiënt heeft geen of stabiele co-morbiditeiten.
 • Er is geen geneesmiddelen-, alcohol- of drugsmisbruik bij de patiënt.
 • De patiënt is niet allergisch voor het antibioticum.
 • De huisarts van de patiënt is gecontacteerd.
 • Bij noodgeval kan de patiënt telefonisch hulp inroepen.
 • Bij noodgeval is snel transport naar het ziekenhuis mogelijk.
 • Er zijn geen interacties met andere medicatie van de patiënt.
 • De patiënt is fysiek en mentaal voldoende fit.
 • De patiënt bezit adequate cognitieve functies en begrijpt de gevolgen van ambulante intraveneuze antibiotica therapie.
 • De patiënt krijgt adequate ondersteuning buiten het ziekenhuis door familie of zorgmedewerkers.
 • De OPAT-behandeling duurt minstens 5 dagen.
 • De patiënt is bereid om de OPAT-behandeling thuis te laten gebeuren.
 • De patiënt kan de meerkosten van OPAT financieel aan.
 • De patiënt is adequaat gehuisvest qua hygiëne, veiligheid, koelkast,…
 • De patiënt is bereid naar het ziekenhuis te komen voor follow-up consultaties, bloedafnames, verwijderen katheter,…