Cliëntgerichtheid

Stel je voor: jij bent patiënt. Wat zou jij willen?

Een hoofdverpleegkundige vertelt:

Wat?

Cliëntgerichtheid wil zeggen dat we de patiënt centraal stellen in alles wat we doen. Het betekent protocollen volgen maar ook verder kijken dan de regels. Dat we aandacht hebben voor de mens achter de patiënt. Een patiënt verwacht immers dat hij persoonlijk benaderd wordt en dat we aandacht hebben voor zijn zorgen en vragen.

In de praktijk?

Je in de plaats stellen van de patiënt: wat zou jij willen in deze situatie en op dat moment? Een tweede keer iets uitleggen, zorgen voor een goede bewegwijzering, nuttige tips op de infoschermen, respect hebben voor zijn privacy, een eindje meelopen als iemand slecht te been is, … er zijn 101 kansen om het verschil te maken. Het zit ‘m ook in de kleine dingen.

Waarom?

Patiënten zijn klanten. Die moeten we aantrekken en tevreden houden. Van onthaal tot ontslag. Een tevreden patiënt maakt reclame voor ons ziekenhuis. Werken in een organisatie waar men vol lof over is, is bovendien motiverend.