Specifieke stagevormen

Satellietstage

Op de courante verblijfsafdelingen is het mogelijk om satellietstage te lopen. Tijdens een satellietstage ga je als het ware “op bezoek bij de buren”. Je krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met afdelingen die nauw aanleunen bij de stageafdeling om zo een totaalbeeld te krijgen van het traject dat patiënten met een bepaalde pathologie doorlopen. Meer info vind je in de introductiebundels van deze afdelingen.

Leerzorgcentrum

Een leerzorgcentrum is een verpleegafdeling in een zorgvoorziening waar leren (= opleiden van studenten verpleegkunde) en zorg (= kwaliteitsvolle praktijk) beter op elkaar worden afgestemd. Niet alleen de patiëntenzorg maar ook het organiseren en coördineren van de zorg behoren tot de leerdoelen op deze afdeling. De begeleiding richt zich op coachen, steunen en delegeren en is zo weinig mogelijk sturend.