Psychiatrie

Het psychiatrisch aanbod binnen het ziekenhuis bestaat uit een verblijfsafdeling voor kortdurende opname (PAAZ –afdeling) en een ambulante werking.

De opname afdeling (PAAZ) is een open afdeling voor volwassenen in een crisissituatie gerelateerd aan psychische problemen.

Het dagtherapeutisch aanbod van PsycheLier biedt plaats aan 8 personen per therapiegroep.
Deelnemen kan enkel na verwijzing van de psychiater verbonden aan het ziekenhuis of de huisarts.

Als zorgverlener trachten we een sfeer van vertrouwen en veiligheid te scheppen, we trachten ons te verplaatsen in je gevoelens en gedachten binnen je eigen leefwereld. Op deze manier proberen we een therapeutische relatie met elke patiënt te ontwikkelen.

Meer informatie over de afdeling, haar werking en ook de dagtherapie, vind je in de brochures hieronder.

Kinder- en jeugdpsychiatrie:

Goed nieuws! Na een paar maanden patiëntenstop kan men vanaf januari 2024 terug nieuwe afspraken plannen bij onze kinder- en jeugdpsychiater dr. Sema Koc Erdon. Ze werkt dinsdagen tussen 9 en 13 uur op de polikliniek (route 5).

Dr. Koc Erdon legt zich toe op de algemene raadpleging kinder- en jeugdpsychiatrie met aandachtgebieden kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek onderzoeken en behandeling, o.a. neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (Autisme/ Autismespectrumstoornis (ASS), ADHD, Ticstoornis,…), posttraumatische stressstoornis (PTSS), stemmingsstoornissen, angststoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, psychotische stoornissen, gedragsstoornissen, voeding- en eetstoornissen,…

Alle informatie over een afspraak bij dr. Koc Erdon vind je op deze pagina.

Verantwoordelijke artsen

Frederic Janssens

Psychiatrie
Meer Info

Sema Koc Erdon

Kinderpsychiatrie, Kindergeneeskunde, Kinderpsychologie, Psychiatrie

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Meer Info

Filip Auwerkerken

Psychiatrie

Medisch diensthoofd, algemene en urgentie psychiatrie, crisisinterventie, liaisonpsychiatrie, individuele psychotherapie

Meer Info