Psychiatrie

Het psychiatrisch aanbod binnen het ziekenhuis bestaat uit een verblijfsafdeling voor kortdurende opname (PAAZ –afdeling) en een ambulante werking.

De opname afdeling (PAAZ) is een open afdeling voor volwassenen (vanaf 18 jaar) in een crisissituatie gerelateerd aan psychische problemen.

Het dagtherapeutisch aanbod biedt plaats aan 8 personen per therapiegroep.
Deelnemen kan enkel na verwijzing van de psychiater verbonden aan het ziekenhuis of de huisarts.

Als zorgverlener trachten we een sfeer van vertrouwen en veiligheid te scheppen, we trachten ons te verplaatsen in je gevoelens en gedachten binnen je eigen leefwereld. Op deze manier proberen we een therapeutische relatie met elke patiënt te ontwikkelen.

Verantwoordelijke artsen

Filip Auwerkerken

Psychiatrie

Medisch diensthoofd, algemene en urgentie psychiatrie, crisisinterventie, liaisonpsychiatrie, individuele psychotherapie

Meer Info