Psychotherapie

Psychotherapie houdt zich bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen.

Verantwoordelijke artsen

Filip Auwerkerken

Psychiatrie

Medisch diensthoofd, algemene en urgentie psychiatrie, crisisinterventie, liaisonpsychiatrie, individuele psychotherapie

Meer Info