Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)

De opname afdeling (PAAZ) is een open afdeling voor volwassenen (vanaf 18 jaar) in een crisissituatie gerelateerd aan psychische problemen.

Een opname kan tot stand komen:

  • Via doorverwijzing van de huisarts, psychiater of andere hulpverleningsinstantie
  • Via poliklinische raadpleging
  • Via spoedopname bij afwezigheid van huisarts of psychiater
  • Door psychiatrische consulten bij intern opgenomen patiënten

Vanuit een totaalvisie naar je persoon wordt er tijdens de opname een individueel traject afgestemd naar jouw noden. Dit gebeurt door:

  • Individuele begeleiding door een verpleegkundige en psycholoog
  • Psychodiagnostiek (diagnosestelling aan de hand van verschillende psychologische testen)
  • Opvolging door psychiater en indien nodig medicamenteuze ondersteuning
  • Aangepast therapieprogramma: dit kan bestaan uit ergotherapie, bewegingstherapie, groepsgesprekken en individuele gesprekken bij de psycholoog

Jouw individueel traject wordt wekelijks besproken op de teamvergadering. Door een nauwe opvolging trachten we je opnametermijn zo kort mogelijk te houden met het oog op het hernemen van je dagelijkse leven.

Aangepaste bezoekuren tijdens het weekend:

Om de rust van onze patiënten te waarborgen, zijn er van maandag tot vrijdag bezoekuren van 17u30 tot 20.
Op zaterdag, zondag en feestdagen gelden volgende bezoekuren: 13u30 tot 16u30 en van 17u30 tot 20u.

Hoofdverpleegkundige

Elisabeth Segers