Dagcentrum psychiatrie (PsycheLier)

Dagtherapie is een specifieke behandeling voor patiënten met psychische problemen die voldoende stabiel zijn om in hun thuissituatie te verblijven. Ze hebben dus geen opname in een ziekenhuis nodig, maar wel nood aan ondersteuning om te leren omgaan met hun problemen of terug te integreren in de maatschappij. De klemtoon ligt op het verbeteren van de psychische klachten aan de hand van groepstherapie.

Hoofdverpleegkundige

Elisabeth Segers