Palliatief Support Team (PST)

Binnen het HeiligHartziekenhuis wordt palliatieve zorgverlening, naast de afdeling palliatieve zorgen, aangeboden en ondersteund op alle afdelingen door het Palliatief Support Team (PST).

Palliatieve zorg is zorg voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en richt zich op het verbeteren van diens kwaliteit van leven door het voorkomen en verlichten van het lijden. Het is een totaalzorg dat niet enkel het bestrijden van pijn en andere lichamelijke klachten omvat maar ook aandacht schenkt aan psychologische en sociale problemen alsook zinsgevingsvragen. Deze zorg wordt gedragen door een multidisciplinair Palliatief Support Team bestaande uit een arts, psycholoog en een verpleegkundige, dat garandeert dat palliatieve zorg beschikbaar is voor alle patiënten in het ziekenhuis.

Het Palliatief Support Team geeft advies en informatie aan alle patiënten met levenseindevragen, en aan de patiënt bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, met de bedoeling een optimale zorg te realiseren (symptoomcontrole, pijnbestrijding,…). Het PST neemt de zorg niet over van het behandelend team maar ondersteunt deze in het uitvoeren van de palliatieve en comfortzorg. Verder zorgen ze ook voor psychosociale ondersteuning van de patiënt, zijn naasten en het team. Begeleiding bij moeilijke/ethische beslissingen, zinsgevingsvragen, rouwzorg en communicatieondersteuning van patiënt, familie en het verzorgend team behoren evenzeer tot hun takenpakket.

Het Palliatief Support Team werkt ook nauw samen met de afdeling palliatieve zorgen en de palliatieve thuiszorgequipes/netwerken, om het ontslag zo goed mogelijk voor te bereiden en toe te laten dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven kunnen verblijven op de meest gewenste en aangepaste plaats.

Zowel de patiënt en/of zijn naasten kunnen het Palliatief Support Team vrijblijvend om advies vragen omtrent alle palliatieve zorgmogelijkheden, beslissingen rond het levenseinde en zorg voor (klein)kinderen van patiënten in de palliatieve fase.

Het PST is telefonisch te bereiken op het nummer: 03/491 20 55