Palliatief Support Team (PST)

Binnen het Heilig-Hartziekenhuis worden palliatieve zorgen naast de afdeling palliatieve zorgen ook aangeboden en ondersteund op alle afdelingen door het Palliatief Support Team (PST).

Het PST is een multidisciplinair team, bestaande uit een arts, psycholoog en een verpleegkundige, dat ervoor zorgt dat palliatieve zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis ter beschikking is. Het PST geeft advies met de bedoeling optimale zorg (symptoomcontrole, pijnbestrijding,…) te realiseren voor de ernstig zieke patiënt bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Het PST neemt de zorg niet over, maar ondersteunt het behandelend team in het uitvoeren van de comfortzorg. Verder zorgen ze ook voor psychosociale ondersteuning van de patiënt, de familie en het team. Begeleiding bij moeilijke/ethische beslissingen (therapieafspraken,..), spirituele problemen en communicatieondersteuning van patiënt, familie, verzorgend team en rouwzorg behoren evenzeer tot hun takenpakket.

Het PST werkt verder ook nauw samen met de afdeling palliatieve zorgen en de palliatieve thuiszorgequipes/netwerken, om het ontslag zo goed mogelijk voor te bereiden en toe te laten dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven kunnen verblijven op de meest gewenste en aangepaste plaats.

Zowel patiënt als familie kunnen PST vrijblijvend advies vragen over palliatieve zorgmogelijkheden, beslissingen rond het levenseinde, zorg voor (klein)kinderen van patiënten in de palliatieve fase.

Het PST is telefonisch te bereiken op het nummer: 03/491 20 55