Palliatief Support Team (PST)

Binnen het HeiligHartziekenhuis wordt palliatieve zorgverlening, naast de afdeling palliatieve zorgen, aangeboden en ondersteund op alle afdelingen door het Palliatief Support Team (PST).

Het Palliatief Support Team (verder: PST) zorgt binnen het HeiligHartziekenhuis, naast de palliatieve eenheid, voor het aanbod en de ondersteuning van palliatieve zorgverlening op alle afdelingen. Palliatieve zorg is zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte en richt zich op het verbeteren van hun levenskwaliteit door het voorkomen en verlichten van het lijden. Het is een totaalzorg die naast pijn- en symptoombestrijding ook aandacht heeft voor het psychosociale welzijn en zingeving.

Het PST is een multidisciplinair team en bestaat uit een arts, een psycholoog en een verpleegkundige. Zij hebben een ondersteunende en adviserende rol ten aanzien van en op vraag van het behandelende team, de (palliatieve) patiënt en/of diens omgeving. De dagelijkse zorg voor de patiënt wordt niet overgenomen. Wel wordt deze waar nodig ondersteund.

De kerntaken van het PST bestaan uit het geven van informatie en begeleiding bij voorafgaande zorgplanning, levenseinde(vragen) en pijn- en symptoomcontrole. Ook voor vragen rond zingeving en rouwzorg kan de patiënt en/of zijn omgeving terecht bij het PST. Verder zet het PST zich maximaal in voor de psychosociale ondersteuning van de patiënt, zijn naasten en het behandelende team.

Het PST vervult een coördinerende rol voor de interne én de externe palliatieve zorg.Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de palliatieve eenheid en de palliatieve thuiszorgequipes/netwerken.

Voor vrijblijvend advies en ondersteuning staat het PST ter beschikking voor de patiënt, zijn omgeving, het verzorgende team en de behandelende arts.

Het PST is telefonisch te bereiken op weekdagen op het nummer 03/491 20 55 of via hun e-mailadres: palliatief.support.team@heilighartlier.be