Palliatieve eenheid

Palliatieve zorg en onze visie

“Leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven” – Cicely Saunders

Op de palliatieve eenheid wordt aan personen voor wie geen genezing meer mogelijk is een aangepaste zorg gegeven met als doel de levenskwaliteit te optimaliseren.

Palliatieve zorg heeft aandacht voor de totale mens en begeleidt patiënten op lichamelijk (pijn en andere klachten), psychisch (gevoelens en emoties), sociaal (familie en vrienden) en spiritueel (geloofs- en zingevingsvragen) vlak.

Het palliatieve team probeert maximaal tegemoet te komen aan de noden van de patiënt en zijn naaste omgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met een psycholoog, een sociaal verpleegkundige en pastorale medewerkers verbonden aan de palliatieve eenheid.

De palliatieve eenheid

De palliatieve afdeling draagt zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, voor wie verdere behandeling niet meer zinvol is en bij wie thuiszorg tijdelijk of definitief onmogelijk is. Zij hebben een beperkte levensverwachting en vooral nood aan comfortzorg.

Een opname kan ook tijdelijk zijn om bijvoorbeeld specifieke klachten, zoals pijn op punt te stellen of om de familie even tot rust te laten komen.

Een opname gebeurt steeds in overleg tussen de behandelende arts en de verantwoordelijke arts van de eenheid. Zonder dat overleg kan een aanmelding niet goedgekeurd worden.

Als het ziekteproces stabiel blijft, bekijken we samen of een terugkeer naar huis of een thuis vervangend milieu overwogen kan worden.

Voor personen met een terminaal ziekteverloop staan, naast comfortzorg, een betekenisvolle afronding van het leven en een menswaardig levenseinde centraal.

Hoofdverpleegkundige

Sophie Goossens