Palliatieve zorgen

De afdeling palliatieve zorgen is er voor ongeneeslijk zieken, voor wie de behandeling van hun ziekte niet mogelijk of niet meer zinvol is en bij wie thuiszorg tijdelijk of definitief onmogelijk is.

Patiënten die in aanmerking komen voor een opname op de palliatieve eenheid hebben meestal een beperkte levensverwachting en/of hoge zorgnoden. Een vraag tot opname kan na overleg tussen de behandelende arts en de verantwoordelijke arts van de afdeling palliatieve zorgen. Er is geen uitsluitsel op basis van pathologie of leeftijd.

Doelstellingen zijn maximale symptoomcontrole, comforttherapie, psychologische, sociale en spirituele ondersteuning van de patiënt en zijn familie/naasten. De zorg wordt maximaal afgestemd op de behoeften van de patiënt en familie.

Na het op punt stellen van de comforttherapie bij een crisissituatie kan een terugkeer naar huis of thuisvervangend milieu overwogen worden, waarbij extra aandacht nodig is voor een goede informatieoverdracht bij de transfer. Voor terminale patiënten zal een menswaardig stervensproces het ultieme doel zijn.

Hoofdverpleegkundige

Sophie Goossens