Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor patiënten die aanvangt op het moment dat genezing niet meer mogelijk is, gericht op kwaliteit van leven en waarbij sterven als een natuurlijk, normaal proces wordt beschouwd.

Door het bevorderen van levenskwaliteit van patiënten met een levensbedreigende ziekte en het begeleiden van hun naasten streven we naar een zorg die gericht is op:

  • Vroegtijdig herkennen van symptomen en door het vroegtijdig starten met palliatieve zorg het lijden verlichten
  • Behandelen van pijn en belastende symptomen
  • Bieden van psychosociale en spirituele ondersteuning
  • Bevorderen van een betekenisvolle afronding van het leven

Met palliatieve zorgen willen we een zo groot mogelijke kwaliteit van leven bereiken. Het is zorg voor het leven en streven naar interdisciplinaire kwaliteitsvolle zorg met betrekking tot het levenseinde.

Verantwoordelijke artsen

Francis Krekelbergh

Geriatrie, Palliatieve zorg, Geriatrisch dagziekenhuis

Medisch diensthoofd palliatieve eenheid