Beslissingen rond levenseinde

Bij iedere patiënt leeft het verlangen dat zijn levenseinde op een menswaardige manier zal verlopen. Voor het HeiligHartziekenhuis is het streven naar interdisciplinaire en kwaliteitsvolle zorg voor het levenseinde een belangrijk engagement. In ons ziekenhuis bieden we daarom de ruimte om stil te staan bij voorafgaande zorgplanning.

Vroegtijdige zorgplanning biedt de patiënt de mogelijkheid om in een open gesprek met zijn familie en zorgverleners de keuzes in verband met de zorg aan het einde van zijn leven te bespreken. In de praktijk gebeurt voorafgaande zorgplanning meestal pas wanneer men geconfronteerd wordt met een ernstige diagnose of tijdens het ziekteproces een beslissing moet nemen. Toch kan ook iemand in een gezonde toestand, conform de huidige wetgeving, zijn wil neerschrijven over een aantal levenseindebeslissingen.

Een voorafgaande negatieve wilsverklaring beschrijft zo nauwkeurig mogelijk welke zorgen, onderzoeken of behandelingen de verzoeker niet meer wenst op het ogenblik dat hij zijn wil niet meer kan uiten of de gevolgen hiervan niet meer kan inzien en hij met andere woorden wilsonbekwaam is. https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/negatieve-wilsverklaring/

Een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie (bij onomkeerbaar coma) maakt het mogelijk om euthanasie te verrichten bij de verzoeker wanneer deze het bewustzijn verliest en zich in een onomkeerbare comateuze toestand bevindt. https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/wilsverklaring-euthanasie/

Op het moment dat genezing niet meer mogelijk is, kan er palliatieve zorg opgestart worden, gericht naar comfort en kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naaste omgeving. Tijdens de palliatieve fase worden de patiënt en zijn naasten omkaderd met geïntensifieerde pijn- en symptoomcontrole, comfortzorg, psychologische en spirituele ondersteuning.

Bij de stervende patiënt bij wie de symptomen onbehandelbaar, en dus refractair, zijn, kan palliatieve sedatie worden toegepast. De patiënt wordt in een slaaptoestand gebracht, zodat hij geen hinder meer ondervindt van zijn klachten. Palliatieve sedatie beoogt niet het levenseinde te versnellen. Wel heeft het als doel om het stervensproces zo pijnloos en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Lees meer.

Binnen de totale visie op zorg voor een menswaardig levenseinde krijgt ook euthanasie een plaats in het ziekenhuisbeleid. De wet omschrijft euthanasie als “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek”. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij voldoet aan de voorwaarden bepaald door de wet. Lees meer.

De medewerkers van het Palliatief Support Team staan klaar om zowel de patiënt als zijn naasten uitgebreid te informeren en ondersteunen over voorafgaande zorgplanning en/of beslissingen rond levenseinde.

Wat voor de ene persoon een waardig afscheid betekent, is dat niet voor iemand anders. Daarom is een goede communicatie tussen de arts/zorgverstrekker en de patiënt belangrijk, zodat de juiste keuze kan gemaakt worden en de zorg zo goed mogelijk kan aansluiten op de levensvisie van de patiënt.

Nuttige adressen:

Palliatieve netwerken:

http://www.palliatief-netwerk-mechelen.be

https://pha.be

https://www.ispahan.be