Geriatrie

Geriatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het onderzoeken, behandelen en begeleiden van aandoeningen bij ouderen. Ook voor plots acute optredende aandoeningen bij de oudere patiënt, kan je terecht op de afdeling geriatrie.

We behandelen niet alleen medische problemen, maar besteden ook aandacht aan de zelfstandigheid, mogelijkheden en het algemeen welbevinden van onze patiënten. Via onze geriatrische benadering wordt steeds een evenwicht gezocht tussen fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van de patiënt waarbij zowel de patiënt als zijn naasten centraal staan.

We bieden kwalitatief hoogstaande zorg (en dienstverlening) aan aan de oudere zorgvrager en zijn familie. Zowel de patiënt als zijn naasten worden actief betrokken in het zorgtraject. Samen bekijken we de specifieke zorgvraag van de patiënt en stellen we een behandelplan op.

De zorg is vaak complex aangezien er soms meerdere medische aandoeningen zich voordien. Het voornaamste doel op de verpleegafdeling geriatrie is echter om je acuut gezondheidsprobleem op te lossen. Hiervoor werken zorgverleners uit diverse disciplines nauwgezet samen (multidisciplinair team). Naast de arts-geriater, zijn er verschillende zorgverleners actief binnen het multidisciplinair team: verpleegkundigen, zorgkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologen, diëtisten en sociaal verpleegkundigen.

Kerncontactpersoon

Vlotte communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. We communiceren in de eerste plaats met de patiënt over de ziekte en evolutie. Vaak krijgt familie ook graag rechtstreekse informatie. Daarom vragen we om per patiënt één kern-contactpersoon aan te duiden. Met zijn/haar toestemming kunnen de zorgverleners dan zo efficiënt mogelijk informatie doorgeven.

Indien het door omstandigheden niet meer mogelijk is om zelf een contactpersoon aan te duiden, bespreken we met de patiënt wettelijke vertegenwoordiger wie we als kern-contactpersoon mogen noteren. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Ons aanbod

De afdeling(en) geriatrie

De afdelingen geriatrie A4, B5 en B6 zijn acute geriatrische afdelingen waar oudere patiënten (meestal >75j) met een geriatrisch zorgprofiel en vaak verschillende aandoeningen tegelijk verzorgd worden. De afdelingen focussen zich op het stellen van een diagnose en het opstarten van een gericht behandelplan gecombineerd met een aangepaste revalidatie. Vaak worden patiënten opgenomen via de dienst spoedgevallen, maar ook geplande opnames, op verwijzing van de huisarts, zijn mogelijk.

Het Geriatrisch Dagziekenhuis

Het geriatrisch dagziekenhuis biedt aan bejaarde patiënten de mogelijkheid om via een dagopname onderzocht en behandeld te worden.

Het Geriatrisch Support Team

Het geriatrisch support team bestaat uit een multidisciplinair team dat instaat voor het evalueren van de algemene toestand van alle patiënten van 75 jaar en ouder die niet op een geriatrische afdeling worden opgenomen. Bedoeling is om specifieke adviezen te formuleren naar de patiënt, de familie en de andere zorgverleners, zodat deze patiënten toch met de beste geriatrische zorgen omringd worden.

Extra diensten

Persoonlijk verzorging

Tijdens je verblijf kan je, indien je gezondheidstoestand dit toelaat, ervoor kiezen eenmaal per week beroep te doen op de diensten van een kapper en pedicure. Een afspraak hiervoor kan je maken via de verpleegkundige. Het aanvraagformulier met tarieven vind je op je verblijfsafdeling.

Maak zelf je maaltijdkeuze tijdens je hospitalisatie

Gedurende je ziekenhuisopname is het mogelijk om jouw maaltijdkeuze zelf door te geven met een eigen smartphone of tablet vanuit je ziekenhuiskamer. Indien je een dieet volgt, zijn de gerechten aangepast aan dit dieet. Meer informatie vind hier terug.

Stille ruimte

De stille ruimte (bereikbaar via route 229) is een plek waar je tot rust kan komen en de stilte kan toelaten. Een ruimte met een hedendaagse invulling die iedereen aanspreekt, ongeacht geloof of afkomst, en die beantwoordt aan de pluralistische visie waar het ziekenhuis voor staat. Meer informatie hierover vind je hier terug.

Verantwoordelijke artsen

Valerie Konings

Geriatrie
Meer Info

Francis Krekelbergh

Geriatrie, Palliatieve zorg, Geriatrisch dagziekenhuis

Medisch diensthoofd palliatieve eenheid

Annick D’Hooghe

Geriatrie, Geriatrisch dagziekenhuis

Medisch diensthoofd geriatrie, infectieuze pathologie