Geriatrie

Geriatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het behandelen en voorkomen van aandoeningen bij ouderen.

Oudere patiënten vertonen vaak volgende kenmerken:

  • verschillende aandoeningen tegelijk
  • verminderde zelfredzaamheid
  • soms zijn er zowel lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen

We behandelen niet alleen medische problemen, maar besteden ook aandacht aan de zelfstandigheid, mogelijkheden en het algemeen welbevinden van onze patiënten.

Het voornaamste doel op de verpleegafdeling geriatrie is echter om je acuut gezondheidsprobleem op te lossen. Hiervoor werken zorgverleners uit diverse disciplines nauwgezet samen (multidisciplinair team). Naast de arts-geriater, zijn er verschillende zorgverleners actief binnen het multidisciplinair team: verpleegkundigen, zorgkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologen, diëtisten en sociaal verpleegkundigen.

Verantwoordelijke artsen

Liliane Nestor

Geriatrie

Francis Krekelbergh

Geriatrie, Palliatieve zorg

Medisch diensthoofd palliatieve eenheid

Annick D’Hooghe

Geriatrie

Medisch diensthoofd geriatrie, infectieuze pathologie