Geriatrie B6

De afdeling B6 is een “acute geriatrische afdeling” waar bejaarde patiënten (meestal leeftijd >75 jaar) met een geriatrisch zorgprofiel en uitgesproken multipathologie verzorgd worden.

Geriatrie is een medisch specialisme dat zich bezig houdt met het behandelen en voorkomen van aandoeningen bij ouderen.

Oudere patiënten vertonen vaak volgende kenmerken:

 • verschillende aandoeningen tegelijk
 • verminderde zelfredzaamheid
 • soms zijn er zowel lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen

De meest voorkomende redenen van opname zijn:

 • vallen en mobiliteitsproblemen
 • fracturen
 • cognitieve achteruitgang (verwardheid, dementie,…)
 • infectieuze ziekten
 • verzorgingsproblematiek
 • veralgemeende achteruitgang van de toestand
 • psychologische problematiek
 • oppuntstelling van het medicatiebeleid

Met verhoogde aandacht voor het sociale netwerk van de patiënt, valpreventie, decubituspreventie, medicatieveiligheid … wordt het zorgplan opgemaakt. Tijdens de opname stelt het multidisciplinair team samen met de patiënt en de mantelzorger doelen op, om de patiënt zo optimaal mogelijk te begeleiden naar ontslag uit het ziekenhuis.

 

Hoofdverpleegkundige

Ann Gryp