Geriatrie B6

De afdeling B6 is een acute geriatrische afdeling waar oudere patiënten (meestal >75jaar) met een geriatrisch zorgprofiel en vaak verschillende aandoeningen tegelijk verzorgd worden. Deze afdeling focust zich op het stellen van een diagnose, opstarten van een gerichte behandeling gecombineerd met een aangepaste revalidatie.

De meest voorkomende redenen van opname zijn:

 • verminderde (reserve)capaciteit van het lichaam om weerstand te bieden;
 • acute en chronische multipathologie (meerdere aandoeningen);
 • functieverlies en mobiliteitsproblemen (bv. valaccidenten);
 • bedreigde validiteit en neiging tot functionele afhankelijkheid (invaliditeit);
 • fracturen
 • geheugenproblematiek (toenemende vergeetachtigheid, verwardheid,…);
 • infectieuze ziekten (vnl. urine en luchtwegen)
 • verzorgingsproblemen
 • veralgemeende (onverklaarbare) achteruitgang van de toestand
 • psychologische problemen (somberheid, eenzaamheid,..)
 • oppuntstelling van het medicatiebeleid (polyfarmacie)
 • revalidatienood na een ingreep (orthopedie) of een zenuwletsel (beroerte);
 • botontkalking, osteoporose

Met verhoogde aandacht voor het sociale netwerk van de patiënt, valpreventie, decubituspreventie, medicatieveiligheid … wordt het zorgplan opgemaakt. Tijdens de opname stelt het multidisciplinair team samen met de patiënt en de mantelzorger doelen op, om de patiënt zo optimaal mogelijk te begeleiden naar ontslag uit het ziekenhuis. De nodige voortgezette zorg thuis zal met de patiënt, de huisarts, andere zorgverleners en eventueel de familie overlegd worden.

Hoofdverpleegkundige

Ann Gryp