Zinzorg en pastoraal

Een opname in een ziekenhuis kan heel wat zorgen met zich meebrengen. Praktische problemen, maar ook zorgen en vragen die je raken in je bestaan. Voor een deel kun je daarmee terecht bij je familie, mensen die je omringen of bij het personeel op de afdeling.

Gaat het over ‘diepere vragen’, dan blijkt het vaak gemakkelijker om hierover te praten met iemand van je eigen geloof of levensbeschouwing.

Onze medewerkers van de dienst zinzorg en pastoraal bieden een luisterend oor zonder taboes en dat in een rustige, veilige, ongedwongen sfeer. Zowel als patiënt, als familielid of als bezoeker kan je hen aanspreken.

Stille ruimte

De stille ruimte (bereikbaar via route 229) is een plek waar je tot rust kan komen en de stilte kan toelaten. Een ruimte met een hedendaagse invulling die iedereen aanspreekt, ongeacht geloof of afkomst, en die beantwoordt aan de pluralistische visie waar het ziekenhuis voor staat.
Stilte en rust zijn essentieel om de dingen die je overkomen een plaats te geven en los te laten. In de stille ruimte kan je even op adem komen, mediteren, bezinnen, bidden, een kaarsje aansteken, de rush achter je laten, stilstaan bij jezelf of je geliefden.

Deze stilteplek bestaat uit een sobere, eenvoudige ruimte die je omhult als een veilige mantel. Centraal staat een houten, halfronde bank. Het daglicht stroomt binnen en de muren houden de drukte buiten. In de levensboom op de muur kan je een lichtje branden. Er ligt een bijbel, koran en mooie poëzie. De kleuren zijn licht en de materialen natuurlijk en met zorg gekozen.

De stille ruimte is doorlopend vrij toegankelijk, elke dag van de week, voor een moment van rust, troost, stilte en verbinding, samen of alleen. Af en toe brengen we een bepaald thema onder de aandacht en er kunnen ook mooie rituelen plaatsvinden.

de stille ruimte kan je even op adem komen